Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5191
Title: Piezo teknolojili benzin enjektörlerinde püskürtme karakteristiklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the spray characteristic of the Piezo gasoline injectors
Authors: Karamangil, M. İhsan
Şentürk, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Direkt püskürtme
Benzin enjektörü
A-tipi valf
Enjektör iğnesi
Enjektör gövdesi
Yakıt demeti
Piezo
Direct injection
Gasoline injector
A-type valve
Injector needle
Injector body
Fuel spray
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürk, G. (2015). Piezo teknolojili benzin enjektörlerinde püskürtme karakteristiklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yeni nesil motor tipleri, enjektör teknolojisindeki gelişmeler ve EURO 6 gibi geleceğe dönük emisyon normları yakıt püskürtme hassasiyetinin önemini arttırmıştır. Benzinli araçlarda, motor tipine bağlı olarak, yakıtı direkt silindir içine püskürtme ve yakıt bulu-tuna yön verme her geçen gün daha da önemli olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yakıtın yanma karakteristiğine ve aracın davranışına doğrudan etki eden yakıt enjektörünün iğne ve gövde parçalarındaki boyutsal değişkenlerin yakıt püskürtme karakteristiğine etkisinin incelenmesidir. Bunun için, üretim tolerans sınırlarında kalmak kaydıyla 25 adet piezo tetiklemeli enjektör üretilmiş ve püskürtme karakteristiğini etkileyen 12 adet ölçü belirlenerek bu ölçülerdeki değişimin pürkürtülen yakıt formu, debi ve püskürtme açısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışma, ayrıca, enjektör geliştirme çalışmala-rına yardımcı olacak niteliktedir.
Importance of fuel usage sensitivity has been increasing due to new generation engine types, improvements on the injection technology and future based emission rules as EURO 6. In order to reach demanded levels of vehicle performances and fuel consump-tions; injected fuel quantity, injection type and burn characteristics are stepped forward. Direct injection and fuel spray directing are within the topics which are developed eve-ryday. The purpose of this study is to investigate the effects of fuel injector needle and body dimensional changes on the spray injection characteristics. In order to do this, 25 pcs. Piezo injector have been produced and 12 different measurement points which have effect on spray characteristics have been defined. Spray fuel profile, flow rate and spray angle have been investigated corresponding the change of measurement points values. Also this thesis can be considered as a qualified source for injector R&D studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5191
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406478.pdf3.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons