Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5186
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorukçu, Abdurrahim-
dc.contributor.authorBüyükcangaz, Hakan-
dc.date.accessioned2020-01-06T12:26:12Z-
dc.date.available2020-01-06T12:26:12Z-
dc.date.issued2001-10-15-
dc.identifier.citationBüyükcangaz, H. (2001). Sulama projelerinde çevresel etki değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5186-
dc.description.abstractSulama projelerinin çevreye ve insan yaşamına çok fazla sayıda olumlu etkisi bulunmakla beraber, önemli olumsuz etkileri de bulunmakta ve bu etkiler sonuç olarak sulama projelerinin sürdürülebilirliğini etkilemektedirler. Bu nedenle beklenen olumsuz etkileri belirlemek ve önlemek için gerekli önlemleri almak amacıyla, sulama projelerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yapılması gerekli olmuştur. Bu çalışmada; mevcut sulama projelerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden yola çıkılarak, ÇED’ de gerçekçi yaklaşımlara ulaşılması hedeflenmiş, sulama projeleri ile çevrede meydana gelebilecek etkiler materyal olarak alman Mustafakemalpaşa Sulama Projesi (MKPSP) kapsamında değerlendirilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi ( CBS ) tekniklerinden de yararlanılan çalışmada çevresel etkiler; doğal kaynaklar üzerindeki etkiler, biyolojik ve ekolojik kaynaklar üzerindeki etkiler, arazi kullanımı üzerindeki etkiler, sosyo-ekonomik ve sağlık etkileri çerçevesinde ele alınmıştır. Bursa-Mustafakemalpaşa Sulama Projesinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda, en önemli etkilerin su kullanımı ve hidrolojik rejim, arazi kullanımı üzerinde olduğu görülmüş, ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik koşullarında da önemli değişimlerin yaşandığı belirlenmiştir. Sonuçta Sulama projelerinde ÇED çalışmalarına ne derece gereksinim olduğu belirlenmiş ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractBesides the many positive effects of irrigation projects to the human being and to the environment, there are also many adverse effects of it and sustainability of irrigation projects is under risk. Therefore, an “Environmental Impact Assessment” (EIA) should be carried out to determine the possible adverse effects and take preventing actions against those effects in irrigation projects. In this study, it is aimed to reach to the realistic approaches in ET A by determining and evaluating of environmental effects of an existing irrigation projects and environmental impacts which could be occur in an irrigation project have been evaluated, as long as the available data, in the context of Mustafakemalpaşa irrigation Project. Environmental impacts of irrigation projects have been categorized into five groups; impacts on natural resources, impacts on biological and ecological resources, impacts on land use, socioeconomic and health impacts. Geographical Information Systems (GIS) techniques have been intensively used during the study. As a result of evaluating the Mustafakemalpaşa İrrigation Project, it is defined that hydrological regime and land use impacts are the most important impacts, and it is observed that important changes in socioeconomic conditions have been experienced in the project area. In addition, it is emphasized that the EIA study is necessary for irrigation projects and existing EIA context in Turkey is narrow and should be widen to some extent. At the last section of the study, recommendations have been made according to the obtained results.en_US
dc.description.sponsorshipDSİ I. Bölge Müdürlüğütr_TR
dc.description.sponsorshipDSİ Karacabey İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğütr_TR
dc.format.extentXI, 186 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSulamatr_TR
dc.subjectSulama projesitr_TR
dc.subjectSulamanın çevresel etkileritr_TR
dc.subjectÇevresel etki değerlendirmesi (ÇED)tr_TR
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemi (CBS)tr_TR
dc.subjectTrrigationen_US
dc.subjectTrrigation projectsen_US
dc.subjectEnvironmental impacts of irrigationen_US
dc.subjectEnvironmental impact assessment (EIA)en_US
dc.subjectGeographical information systems (GIS)en_US
dc.titleSulama projelerinde çevresel etki değerlendirilmesine yönelik bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA Research on environmental impact assessment of irrigation projectsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109702.pdf19.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons