Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5183
Title: Kalandırlama işleminin kumaşların bazı mekanik davranışları üzerine olan etkilerinin araştırılması
Other Titles: The investigation of the effects of calendering to some mechanical properties of fabrics
Authors: Toprakkaya, Dilek
Güneşoğlu, Cem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalandırlama
FAST
Panama
Dimi
Bezayağı
Şekil alabilirlik
Uzayabilirlik
Eğilme rijitliği
Kesme rijitliği
Hava geçirgenliği
Kalınlık
Yüzey kalınlığı
Gevşetilmiş yüzey kalınlığı
Gramaj
Calendering
Ribs
Twill
Plain
Formability
Extensibility
Bending
Rigitidy
Shear rigidity
Air permability
Thickness
Surface thickness
Relaxed surface thickness
Weigth
Issue Date: 8-Aug-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneşoğlu, C. (2001). Kalandırlama işleminin kumaşların bazı mekanik davranışları üzerine olan etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kalandırlama işleminin dokuma kumaşların bazı mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla değişik örgülerde kumaşlar dokunmuş, kumaşlar, önceden belirlenmiş parametre değerleri altında kalandırlanmış ve FAST sistemini oluşturan ölçüm cihazları kullanılarak bu kumaşların bazı mekanik özellikleri ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarındaki değişimlere göre kalandırlama parametrelerinin kumaşların mekanik özelliklerine olan etkileri yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kalandırlama işlemi ve dokuma kumaşların temel mekanik özellikleri hakkında bilgiler verilmiş, FAST sistemi kısaca tanıtılmıştır. Diğer aşamada, çözgüsü ve atkısı aynı numara %100 pamuk ring iplikten dokunmuş Panama , Dimi ve Bezayağı kumaşların yapısal özellikleri ve çalışılan kalandırlama parametreleri verilmiştir. Son aşamada kalandırlanmış kumaşlara ait ölçüm sonuçları verilmiş, sonuçlarla kalandır parametreleri arasında eğriler elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
In this study, the effects of calendering to some mechanical properties of woven fabrics have been investigated. For this purpose, fabrics with different weaves have been woven, calendered under the determined parameters and mechanical properties of these fabrics have been measured by the testing instruments forming FAST System. The effects of calendering parameters to the mechanical properties have been discussed according to the measuring results. At the first stage of the study, calendering process and fundamental mechanical properties of woven fabrics have been explained and a short brief about FAST system is given. At the next stage, some details of fabrics with Ribs, Twill and Plain weaves which have been woven with the % 100 cotton warp and wefit ring yam having the same number and calendering parameters of trials have been given. At the final, measuring results of calendered fabrics and the curves between the results and calendering parameters have been given and results have been researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5183
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109701.pdf
  Until 2099-12-31
5.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons