Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5181
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Özcan-
dc.contributor.authorEnhoş, Süleyman Alper-
dc.date.accessioned2020-01-06T12:09:35Z-
dc.date.available2020-01-06T12:09:35Z-
dc.date.issued2001-01-12-
dc.identifier.citationEnhoş, S. A. (2001). Karışım ipliklerinin mukavemet özelliklerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5181-
dc.description.abstractBu çalışmada karışım ipliklerinin mukavemet özelliklerini etkileyen faktörlerin iplik özelliklerine olan etkilerini incelemek amacıyla karışım iplikleri üretilmiştir. Öncelikle, ring iplik üretim hattında üretim prosesi sabit tutularak ama karışım bileşenleri değiştirilerek karışım iplikleri üretilmiştir. Üretilen her bir iplik tipinin doğrusal yoğunluk, karışım oranı, büküm miktarı ölçümleri yapılmış ve karışım bileşeni değişiminin iplik kopma mukavemeti, iplik kopma uzaması, iplik düzgünsüzlüğü, ince yer sayısı, kalın yer sayısı, neps ve tüylülük üzerindeki etkileri istatistiksel analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Karışım bileşenlerinin mukavemet özellikleri test edilerek mukavemet- uzama esrileri alınmış ve bu eğriler kullanılarak karışım oranına bağlı iplik mukavemet davranışı eğrileri çizilmiştir. Bu eğriler yardımıyla teorik kopma mukavemeti ve gerçek kopma mukavemeti değerleri karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn order to examine the effects of the factors that influence yarn tenacity properties on yarn properties, blend yams has been manufactured for this study. At fîrst, blended yarns has been manufactured by keeping the ring production mili parameters constant but altering the blend components. For every types of the yarns manufactured; linear density, blend ratio and twist amount measurements has been carried out and the effect of blend component variation on yarn tensile properties, yarn evenness, thin-thick place amount, neps and hairiness has been investigated by stastical methods. The strenth properties of blended yams has been tested and tenacity - elongation has been plotted and blend ratio depended yarn strength behaviour curves has been formed by using these curves. Theorical yarn breaking strength values and experimental yarn breaking strength values were compared according to these curves.en_US
dc.description.sponsorshipB.D. Tekstiltr_TR
dc.format.extentX, 109 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDayanımtr_TR
dc.subjectKarışım ipliğitr_TR
dc.subjectUzamatr_TR
dc.subjectStrengthen_US
dc.subjectBlend yarnen_US
dc.subjectExtensionen_US
dc.titleKarışım ipliklerinin mukavemet özelliklerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeAn Investigation about the factors that effects tenacity properties of blend yarnsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109704.pdf
  Until 2099-12-31
4.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons