Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5180
Title: Poliester mamullere uygulanan kostikleme işleminin baskı sonuçlarına etkisinin araştırılması
Other Titles: The Research on the effect of alkali treatment on the printing results of the polyester fabrics
Authors: Kanık, Mehmet
Bayarı, Ali Hulusi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kostikleme
Dispers baskı
Polyester
Renk verimi
Egalite
Kontür netliği
Haslık testleri
Alkali treatment
Disperse printing
Color yield
Levelling
Sharpness o f qutlines
Fastness tests
Issue Date: 24-Sep-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayarı, A. H. (2001). Poliester mamullere uygulanan kostikleme işleminin baskı sonuçlarına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kostikleme işleminin polyester kumaşların baskı sonuçlan üzerine etkileri araştırılmıştır. Polyester kumaşlar farklı oranlarda ağırlık kaybına uğrayacak şekilde kostiklenmiş ve bunlar üzerine dispers baskı yapılarak sonuçlar çeşitli test yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Baskı işlemleri üç ayrı seri halinde yapılmıştır. Birinci seride tüm kumaş tiplerine sabit şartlar altında baskı yapılmış ve ikinci seride farklı ağırlık kaybına uğratılmış kumaşlara sabit baskı patı aktarmak (basmak) için gerekli öten baskı şartlan optimize edilmiştir. Üçüncü seride, optimize edilmiş şartlarda baskılar yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, the effect of alkali treatment conditions on the behavior of the polyester fabrics during printing with disperse dyes has been investigated. Polyester fabrics have been deweigthed at different rates and tested the effects on the printed fabrics. Three different stages have been routed. In the first, under the same printing conditions have been worked. In the second, worked under different printing conditions, with the same amount of paste transferred on the samples, which gave the optimum colour yield, have been found. In the last, at the optimum conditions, the printing qualities of the printed samples have been tested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5180
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109739.pdf
  Until 2099-12-31
3.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons