Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5173
Title: Bursa iline bağlı Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki zeytin üreticilerinin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of mechanization level of olive producers in Orhangazi and Gemlik districts of Bursa
Authors: Ünal, Halil
Duran, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinalari Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Orhangazi
Gemlik
Zeytin üretimi
Mekanizasyon düzeyi
Toprak işleme mekanizasyonu
İlaçlama
Budama
Gübreleme
Sulama
Hasat mekanizasyonu
Orhangazi
Olive production
Mechanization level
Tillage mechanization
Spraying
Pruning
Irrigation
Harvest mechanization
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duran, E. (2014). Bursa iline bağlı Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki zeytin üreticilerinin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı, Bursa iline bağlı Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde zeytin tarımı yapan tarımsal işletmelerin mekanizasyon durumunu belirlemektir. Bursa ilinde yer alan Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde zeytin tarımı yapılan 16 köyden seçilen 150 işletmede anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması ile yöredeki üreticilerin, sahip oldukları arazi varlıkları, traktör - tarım alet ve makina varlıkları incelenerek mekanizasyon kriterleri açısından irdelenmiştir. Zeytin tarımı üretiminde toprak işlemeden hasada kadar tüm tarımsal işlemlerdeki mekanizasyon uygulamaları belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yöredeki işletmelerin mekanizasyon düzeyine ilişkin olarak; ortalama arazi büyüklüğü 10-15 da, ağaç varlıkları 400-600 adet, ortalama işletme başına 0,82 adet traktör, traktör başına düşen ekipman sayısı 4,76 adet/traktör olarak saptanmıştır. Yöredeki işletmelere ait bu sonuçlar özellikle bölgede yapılmış daha önceki çalışmalara göre kıyaslandığında mekanizasyon düzeyinde bir artış söz konusudur. Özellikle alet-makina varlığına bakıldığında, artış gözükmesine karşın, tüm tarımsal işlemlere orantılı bir şekilde dağılmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte toprak işleme aletlerinde bir yoğunlaşma söz konusu iken buna karşın zeytin tarımının en fazla iş gücü gerektiren özellikle bakım ve hasat işlemlerinde alet ve makinaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
The aim of the study was to determine mechanization level of the farms which focuse on olive cultivation. In this context, surveys were done on 150 farms picked from 16 towns in Orhangazi and Gemlik districts of Bursa. Through surveys, field, tractor and agricultural machinery existence of the producers were examined and mechanizations criteria were investigated. All mechanization applications of olive cultivation, from tillage to harvest, were examined. Results of the surveys showed that average field size was 10-15 da, average number of trees as 400-600, average tractor amount per business was 0.82 and equipment amount per tractor were 4.76. Compared with the prior studies, mechanization level of the region increased. It was found from the results that even though equipment-machinery were increased, they did not dispersed equally through businesses. Besides increase in agricultural machinery, more equipment is needed for the most laborous applications such as cultivation and harvest in olive farming.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5173
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382258.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons