Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYüksel, İbrahim-
dc.contributor.authorKamış, Zeliha-
dc.date.accessioned2020-01-06T11:15:29Z-
dc.date.available2020-01-06T11:15:29Z-
dc.date.issued2001-07-13-
dc.identifier.citationKamış, Z. (2001). Benzinli motorlarda enjektör sistemlerinin incelenmesi, disk valfli yeni bir enjektör tasarımı ve imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5170-
dc.description.abstractBu çalışmada, benzinli motorlarda kullanılan enjektör sistemleri incelenmiş ve halihazırda kullanılan enjektörlere alternatif olabilecek değişik bir enjektör yapısı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucu disk elemanlı düz yüzlü bir mıknatıs devresi kullanılarak 3 bar basınç altında 185- 200 ml/dak debi sağlayan bir enjektör tasarlanmış ve modeli kurularak prototipi imal edilmiştir. Sistemin statik ve dinamik karakteristiklerini veren matematiksel bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntıların bilgisayar çözümlerinden sistemin statik ve dinamik karakteristikleri araştırılmıştır. Bu sonuçlara göre, valfın 3 bar basınç altında yaklaşık 1-1.5 ms anahtarlama hızında çalışabileceği belirlenmiştir. Ayrıca tasarımı yapılan valf için bir deney düzeneği kurularak sistem deneysel çalışmalara hazır hale getirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the injectors used in the petrol engines are investigated and a new type of injector which is alternative to the current injectors is designed. By using a flat faced type of solenoid with disk element, an injector with 185- 200 ml/min of flow rates under 3 bar pressure designed and manufactured. The mathematical relations of the static and dynamic characteristics of the system are driven. From the computer solutions of these relations, the static and dynamic characteristics of the system are investigated. It is determined that the injector valve is can be operated under 3 bar pressure and the response of the valve approximately 1-1.5 ms. A test bed has also been established for the valve designed, and has been set ready for operation.en_US
dc.description.sponsorshipOyak Renaulttr_TR
dc.description.sponsorshipBayrak Plastiktr_TR
dc.format.extentX, 81 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEnjektör valfıtr_TR
dc.subjectYakıt denetimitr_TR
dc.subjectElektromıknatıstr_TR
dc.subjectMATLABtr_TR
dc.subjectSimulinktr_TR
dc.subjectInjector valveen_US
dc.subjectFuel controlen_US
dc.subjectElectromagneten_US
dc.titleBenzinli motorlarda enjektör sistemlerinin incelenmesi, disk valfli yeni bir enjektör tasarımı ve imalatıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of injector systems in petrol engines, the design and manufacture of a new injector with disc valveen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109730.pdf
  Until 2099-12-31
4.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons