Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5170
Başlık: Benzinli motorlarda enjektör sistemlerinin incelenmesi, disk valfli yeni bir enjektör tasarımı ve imalatı
Diğer Başlıklar: Investigation of injector systems in petrol engines, the design and manufacture of a new injector with disc valve
Yazarlar: Yüksel, İbrahim
Kamış, Zeliha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Enjektör valfı
Yakıt denetimi
Elektromıknatıs
MATLAB
Simulink
Injector valve
Fuel control
Electromagnet
Yayın Tarihi: 13-Tem-2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kamış, Z. (2001). Benzinli motorlarda enjektör sistemlerinin incelenmesi, disk valfli yeni bir enjektör tasarımı ve imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, benzinli motorlarda kullanılan enjektör sistemleri incelenmiş ve halihazırda kullanılan enjektörlere alternatif olabilecek değişik bir enjektör yapısı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucu disk elemanlı düz yüzlü bir mıknatıs devresi kullanılarak 3 bar basınç altında 185- 200 ml/dak debi sağlayan bir enjektör tasarlanmış ve modeli kurularak prototipi imal edilmiştir. Sistemin statik ve dinamik karakteristiklerini veren matematiksel bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntıların bilgisayar çözümlerinden sistemin statik ve dinamik karakteristikleri araştırılmıştır. Bu sonuçlara göre, valfın 3 bar basınç altında yaklaşık 1-1.5 ms anahtarlama hızında çalışabileceği belirlenmiştir. Ayrıca tasarımı yapılan valf için bir deney düzeneği kurularak sistem deneysel çalışmalara hazır hale getirilmiştir.
In this study, the injectors used in the petrol engines are investigated and a new type of injector which is alternative to the current injectors is designed. By using a flat faced type of solenoid with disk element, an injector with 185- 200 ml/min of flow rates under 3 bar pressure designed and manufactured. The mathematical relations of the static and dynamic characteristics of the system are driven. From the computer solutions of these relations, the static and dynamic characteristics of the system are investigated. It is determined that the injector valve is can be operated under 3 bar pressure and the response of the valve approximately 1-1.5 ms. A test bed has also been established for the valve designed, and has been set ready for operation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5170
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109730.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.94 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons