Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5170
Title: Benzinli motorlarda enjektör sistemlerinin incelenmesi, disk valfli yeni bir enjektör tasarımı ve imalatı
Other Titles: Investigation of injector systems in petrol engines, the design and manufacture of a new injector with disc valve
Authors: Yüksel, İbrahim
Kamış, Zeliha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Enjektör valfı
Yakıt denetimi
Elektromıknatıs
MATLAB
Simulink
Injector valve
Fuel control
Electromagnet
Issue Date: 13-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kamış, Z. (2001). Benzinli motorlarda enjektör sistemlerinin incelenmesi, disk valfli yeni bir enjektör tasarımı ve imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, benzinli motorlarda kullanılan enjektör sistemleri incelenmiş ve halihazırda kullanılan enjektörlere alternatif olabilecek değişik bir enjektör yapısı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucu disk elemanlı düz yüzlü bir mıknatıs devresi kullanılarak 3 bar basınç altında 185- 200 ml/dak debi sağlayan bir enjektör tasarlanmış ve modeli kurularak prototipi imal edilmiştir. Sistemin statik ve dinamik karakteristiklerini veren matematiksel bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntıların bilgisayar çözümlerinden sistemin statik ve dinamik karakteristikleri araştırılmıştır. Bu sonuçlara göre, valfın 3 bar basınç altında yaklaşık 1-1.5 ms anahtarlama hızında çalışabileceği belirlenmiştir. Ayrıca tasarımı yapılan valf için bir deney düzeneği kurularak sistem deneysel çalışmalara hazır hale getirilmiştir.
In this study, the injectors used in the petrol engines are investigated and a new type of injector which is alternative to the current injectors is designed. By using a flat faced type of solenoid with disk element, an injector with 185- 200 ml/min of flow rates under 3 bar pressure designed and manufactured. The mathematical relations of the static and dynamic characteristics of the system are driven. From the computer solutions of these relations, the static and dynamic characteristics of the system are investigated. It is determined that the injector valve is can be operated under 3 bar pressure and the response of the valve approximately 1-1.5 ms. A test bed has also been established for the valve designed, and has been set ready for operation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5170
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109730.pdf
  Until 2099-12-31
4.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons