Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5168
Title: Bileşik ısı güç sistemlerinin analizi ve örnek bir sisteme SCADA uygulaması
Other Titles: Analysis of the cogeneration systems and SCADA application on a combined cycle power plan
Authors: Karagöz, İrfan
Akın, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Egzoz
Güç sistemleri
Kojenerasyon
SCADA
Transduser
Exhaust
Power systems
Cogeneration
Transducer
Issue Date: 11-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akın, H. (2001). Bileşik ısı güç sistemlerinin analizi ve örnek bir sisteme SCADA uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz ortamında, eneıji ihtiyacına olan talepler artmakta diğer yandan ise petrol üretimi, doğalgaz kaynaklan ve kömür rezervlerinde bir azalma yaşanmaktadır. Bunlara ilave olarak da hükümetlerin enerji yatırımlanndaki belirsiz politikaları durumu daha da kötü hale getirmektedir. Bu sebeplerden dolayı primer enerji kaynaklan çevre etkisini de gözönüne alarak mümkün olduğunca verimli kullanılmayı gerektirmekte, çözüm için de doğal olarak yüksek verimli teknolojiye sahip kojenerasyon sistemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu tür tesislerdeki kontrolün de ancak denetlemeli kontrol ve veri edinme (SCADA) sisteminin uygulanması ile sağlanabileceği, aksi durumda ise istenen verimin alınamayacağı bilinmektedir. Bu çalışma ile bileşik ısı güç üretim sistemleri genel olarak değerlendirilmiş olup, SCADA uygulamasının en üst seviyede uygulandığı Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nde, gaz türbini ve ana soğutma su sistemindeki otomasyon geniş ölçüde incelenip buralardaki kontrollerin hangi parametrelerle ve nasıl uygulandığı gösterilmiştir.
Recently, there is an increasing demand in the energy needs. On the other hand, there is a decrease in the sources of petroleum products, natural gas, coal reserves. Additionally, there are also some uncertanities in govermental policies about energy investments. Therefore, primary energy sources should be used as efficient as possible for the environment. This phenomena has been naturally linking the solution techniques of high efficient co-generation systems. These co-generation systems should be controlled by the SCADA systems, otherwise ıt is too difficult to get output, in high efficiency. In this study, a general information on co-generation systems is given and SCADA application on the gas türbine and main cooling water systems of the Bursa Naturalgas Fired Combined Cycle Power Plant is explaned in detail. The parameters that effect the process and controlling of the systems are analysed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5168
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109728.pdf
  Until 2099-12-31
4.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons