Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5166
Title: Bursa Büyükşehri için mevsimlere göre hava kirliliğinin incelenmesi
Other Titles: Examination of air pollution according to seasons for Bursa Metropolitan City
Authors: Kırbıyık, Mehmet
Etemoğlu, Akın Burak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Hava kirliliği
Air pollution
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Etemoğlu, A. B. (1996). Bursa Büyükşehri için mevsimlere göre hava kirliliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çevre sorunları bütün dünyada sanayileşmeye paralel olarak önem kazanmış, teknolojinin gelişmesi ve enerji kullanımının artışı ile birlikte bu sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Hava kirliliğinden, deniz kirliliğine, akarsular ve yeraltı sularının kirlenmesine, toprak kirliliğinden ozon tabakasındaki incelmeye ve zararlı kimyasal atıkların etkilerine kadar geniş bir yelpazesi olan çevre sorunları içinde bu çalışmada hava kirliliği üzerinde durulmuştur. Bursa her yönüyle gelişmekte olan bir sanayi kenti olup, hava kirliliği sorununu özellikle kış aylarında yoğun olarak yaşamaktadır. Bu çalışmadaki amaç, Bursa ilindeki mevcut hava kirliliği seviyelerinin tesbiti ve gelecek için çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Çalışmanın ilk iki bölümünde hava kirliliğini ifade eden temel kavramlar açıklanmış ve doğanın bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı tartışılmıştır. Katı, sıvı, gaz haldeki fosil yakıtların ısınma, endüstriyel ve taşıt araçlarında kullanımı sonucu açığa çıkan hava kirletici bileşenlerin azaltılması ve kontrolünün taşıdığı öneme dayanılarak üçüncü bölümde kirlilik kontrol teknikleri üzerinde durulmuştur. Son bölüm olarak ise Bursa'da yaşanmakta olan hava kirliliği incelenmiş ve bu inceleme İl Hıfzısıhha Raporlarına dayanılarak yapılmıştır.
Environmental problems have become important together industrialization in all oyer the world and these problems have reached dangerous level by means of technological developments and increase in energy consumption. Although environmental problems includes a wide variety of pollution types from air pollutim to sea pollution, river and underground water pollution and from soil pollution to thinning of ozone layer and the effects of harmful chemical wastes; in this study, air pollution is investigated. Bursa is an important industrial city and air pollution become important environmental problem especially during winter months. The aim of this study is to determine the level of air pollution in Bursa and to develop solution proposal for future. In the first two chapters of study, basic principles for air pollution are explained and it is discussed whether nature can resist to this pollution or not. In the third section pollution control techniques are emphasized by considering the importance of control and reduction of pollutants that are produced from combustion of fossil fuels in residental and transportation purposes. In the last section, air pollution of Bursa is investigated by using the data that are obtained from reports of The City Hygiene Department (Ü Sağlık Müdürlüğü raporları).
URI: http://hdl.handle.net/11452/5166
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057360.pdf
  Until 2099-12-31
8.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons