Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5164
Title: Alternatif siklon konstrüksiyonlarının yük kayıplarına ve verime etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of effect of alternative cyclone geometries on pressure drop and efficiency
Authors: Sürmen, Ali
Özkoca, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Enerji Bilim Dalı.
Keywords: Siklonlar
Esneyebilir dizayn
Cyclones
Flexible design
Issue Date: 17-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkoca, Ö. (2001). Alternatif siklon konstrüksiyonlarının yük kayıplarına ve verime etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada tipik siklonlarda yapısal değişikliklere bağlı performans özelliklerinin incelenmesinden hareketle gövde ve giriş ölçüleri optimize edilmiştir. Elde edilen oransal verilerden faydalanarak iki silindirik gövdeye sahip şeffaf bir siklon imal edilmiştir. Üretilen siklonun, giriş kanal ölçüleri ve çıkış kanalı çapı değiştirilebilir şekildedir. Ayrıca birinci gövde boyu teleskopik ve siklon konisi siklon boyunca aşağı yukarı hareketli bir yapıda üretilmiştir. Böylece boyut oranlarının optimize edilebilme imkanı doğmuştur. Deneyler siklon girişinden hava gönderilmek ve siklon çıkışından emiş yaptırılmak sureti ile iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Her iki deneysel çalışma biçiminde siklon boyut oranlan ve hava debisi değiştirilmek sureti ile girdap çapı, ilerleme miktan ve statik basınç kayıplan tespit edilmiştir. Deneysel çalışmaların son aşamasında ise teğetsel girişli tek gövdeli tipik siklon ve imal edilen yine aynı temel boyut oranlarına sahip, teğetsel girişli iki gövdeli yalnız cidarlan kaldırılmış siklon ile çimento tozlan kullanılarak verim mukayesesi yapılmıştır. Çalışmaların son kısmında ise elde edilen veriler ile literatürde yapılan teorik ve deneysel çalışmalar incelenerek, iki gövdeli siklonun ekonomiklik ve bilimsel araştırmalar açısından kullanılabilirliği irdelenmiştir.
In this study, we have optimized cyclone body and entrance geometry, based on investigation of changes in cyclone performance with dimensional variations. We have designed a transparent (plexiglass) cyclone with two coaxial cylindrical body in reference to the proportional datum obtained. Flexible design of the cyclone makes us capable of changing entrance dimensions and exit channel diameter. We also designed the upper body telescopic and the conic part vertially movable along the cyclone so that dimensional ratios can be optimized. Experiments realized in two stages on in the fırst pressurized air is sent through the entrance and in the second suction is applied to the exit. For both cases we have determined vortex radius, stretch length or the vortex and pressure loss depending on variation in cyclone dimension ratios and air flow rate. At the last stage on the experiments, we used cement powder in a typical cyclone with tangential feeding and a double body, removed border cyclone on the same basic dimensions, and compared their efficiencies. In the last part in the study we discussed usability of double - body cyclones in economical and scientifîc bases by comparing the obtained data with their theoretical and experimental counter parts in literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5164
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109731.pdf
  Until 2099-12-31
3.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons