Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5161
Title: Bursa İlinde yumurta pazarlaması
Other Titles: Egg marketing in Bursa province
Authors: Vural, Hasan
Cengiz, Nalan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Yumurta
Pazarlama
Bursa ili
Pazarlama marjı
Egg production
Egg marketing
Bursa province
Marketing margins
Issue Date: 12-Mar-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, N. (1996). Bursa İlinde yumurta pazarlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ili yumurta pazar yapısı ve pazarlama kanalları ile ildeki pazarlama sorunları;, yumurtacı tavuk işlet meleri, toptancı tüccar ve perakendecilerden toplanan verilere bağlı alarak incelenmiştir. ilde yapılan araştırmada 10.000 adet kapasiteli işletmeler de yumurta maliyeti 2527,32 TL. /Adet, 10.000 adetten büyük iş letmelerde 1522,08 TL. /Adet bulunmuştur. Araştırma alanında yapılan incelemede yumurta pazarlamasın da, en çok kullanılan pazarlama kanalının "üretici - >toptancı tüccar- - >perakendeci - >tüketici kanalı olduğu tespit edilmiştir. Bu kanalda tüketicinin ödemiş olduğu para ile üreticinin eline geçen para arasındaki -fark olan pazarlama marjı 1 adet yumurta için ortalama 1.000 TL olup, bu miktarın % 25 ' i toptancı tüccar, % 75' i de perakendeci arasında paylaşılmaktadır. Pazarlama, da önemli sorunlar bulunmakta, sektörün gelişimi için bu eksikliklerin giderilmesi özellikle üretim ve satış aşamalarında örgütlenmelerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüketici talepleri dikkate alınarak, yeni pazarlama hizmetleri sunulmalıdır.
In this study, egg marketing structure and channels and related problems in Bursa province have been insvest i gated by using data were collected -From hen houses, wholesalers and retail merchants. In this research hen houses are divided in two groups, according to their capacities below and above 10.000 egg/year. Average cost per egg were- determined as 2.527,32 TL. and.1. 522, 08 TL . respectively. It was determined that the most used marketing channel having 60 % of market share consists of four steps such ass producer-wholesaler-retai ler -consumer. Marketing margin as the difference between current price which is paid- by consumers and amount of money which is received by producers was about 1.000 TL per egg. And it was shared by whalesaler and retailer by 25 % and 75 % respectively. There are some important problems in marketing. These prob- lems could been over come by sectoral progress and especially in production and selling stages. Setting producer and sales coorporat ions will help to solve these problems. Moreover, addi tional marketing services..must be performed taking into conside ration the customer demands.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5161
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057350.pdf
  Until 2099-12-31
4.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons