Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5159
Title: Şekil parametrelerinin optimizasyonu
Other Titles: Optimization of shape parameters
Authors: Öztürk, Ferruh
Yıldız, Ali Rıza
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: CAD
Optimizasyon
Şekil optimizasyonu
Topoloji optimizasyonu
Hassasiyet analizi
Salıncak kolu
Yorulma analizi
I-DEAS
ANSYS
Optimization
Shape optimization
Topology optimization
Sensitivity analysis
Swing arm
Fatigue analysis
Issue Date: 27-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, A. R. (2001). Şekil parametrelerinin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kaynakların kıt olduğu ve verimliliğe ihtiyaç duyulan günümüz rekabet şartlan mühendisleri daha ekonomik tasarımlar yapmaya zorlar. Tasarlanan parçanın kendisinden beklenilen fonksiyonu yerine getirmesi yanında ekonomik olması da günümüz rekabet şartlarında oldukça önemlidir. Bu durum parçaların mümkün olduğu kadar kendi özelliklerine yakın tasarlanmasını zorunlu kılar. Bu tez kapsamında otomobillerin ön süspansiyon sisteminde kullanılan salıncak kolunun, sırasıyla topoloji ve şekil optimizasyonu yapılarak mevcut şartlarda emniyetli çalışacak şekilde kütle % 14.3 oranında azaltılmıştır. Optimizasyon sonucu elde edilen salıncak kolunun yorulma analizi yapılmıştır.
The low level of resources, the need for efficiency and competition force the engineers to consider more economic designs. The designed elements have to satisfy the required functions and also they required that must be more economic under nowadays competitive concept. This situation the design should be as close as their material specifications itself. In this study, the swing bar used in ffont suspension system was taken into account to reduce the weight of the bar. The topology and shape optimization were carried out and by satisfying safety conditions and mass of the element reduced at the rate of 14th percent. The fatigue analysis of swing bar was also carried out to evaluate optimization results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5159
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109733.pdf
  Until 2099-12-31
4.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons