Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5158
Başlık: Tekstil sektöründe atık ısı destekli ısı pompası uygulamaları
Diğer Başlıklar: Waste heat supported heat pump applications in textile sector
Yazarlar: Yamankaradeniz, Recep
Sökmen, Kemal Furkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Atık ısı
Isı pompası uygulamaları
Isı pompası
Tekstil endüstrisinde atık ısı
Geri kazanım
Tekstil'de geri kazanım
Waste heat in textile
Heat pump applications
Heat pump
Waste heat in textile industry
Recycle systems in textile
Yayın Tarihi: 4-Ağu-2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sökmen, K. F. (2005). Tekstil sektöründe atık ısı destekli ısı pompası uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez tekstil endüstrisi içinde atık durumda olan enerjinin ısı pompası uygulamasıyla geri kazanımı üzerine yapılmış bir çalışmadır. Başlangıçta endüstri içindeki prosesler açıklanmış ve atılan enerjinin miktarları saptanmıştır. Atık durumda olan enerjinin ısı pompası için uygun olanları seçilmiştir. Daha sonra bu geri kazanım sistemleri kurulmuş teknik ve ekonomik açıdan incelenmiştir. Sonuç olarak kurulan bu geri kazanım sistemlerin enerji eldesi için Doğalgaz ve LPG kullanan sistemlere entegre edilmiş ekonomik açıdan ve atık enerjinin geri kazanımı açısından gözle görülür iyileşmelere yol açtığı görülmüştür.
This thesis is concerned with the applications of the regain of the wasted energy which is used for the textyle industry processes. First of all, sample applications in this industry are examined.for the execution of this study. The amount of wasted energy which can be used for heat pump is determined in each process. Secondly, the regain systems of the suitable wasted energy sources are established and examined economically and technically. As a result of this study, the amount of energy expended for natural gas and LPG systems and the cost of energy is reduced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5158
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
168268.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.95 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons