Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Orhan-
dc.contributor.authorErol, A. Orkun-
dc.date.accessioned2020-01-06T10:29:18Z-
dc.date.available2020-01-06T10:29:18Z-
dc.date.issued2005-03-10-
dc.identifier.citationErol, A. O. (2005). Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarının etkinliği üzerine bir araştırma: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5156-
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa ilinde, Tarım İl Müdürlüğü tarafından 2000 ve 2001 yıllarında, bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmeye, tarımsal üretimdeki yeni teknikleri çiftçilere benimsetmeye ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak düzenlenen kısa süreli (3-5 gün) kursların etkinliği, kurslara katılan çiftçilerden sistematik örnekleme yoluyla seçilmiş 140'ına uygulanan anketlerle değerlendirilmiştir. Böylece çiftçilerin düzenlenen kurslara ilişkin beklentilerinin, tutum ve yaklaşımlarının, ihtiyaçlanmn ve çiftçi gözüyle kursların aksayan yönlerinin tarafsız bir değerlendirme ile dile getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda çiftçiler; kurs sürelerinin kısa, kurs süresince yapılan pratik uygulamaların yetersiz, kurslarda kullanılan görsel-işitsel malzeme sayısının az olduğunu ve tarımla ilgili güncel konularda daha çok kurs açılması gerekliliğini belirtmişlerdir. Bütün bunlara ilave olarak çiftçiler katıldıkları kurslardan sonra yenilikleri benimseme düzeylerinin, üretimlerindeki verim, masraf, gelir, kalite durumlarının olumlu yönde değiştiğini, kurs veren yayım elemanlarının bilgi düzeyleri ve konu anlatım teknMerinin yeterli düzeyde olduğunu vurgulamışlardır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effectiveness of the short courses (3-5 day long), which were organized by the Agricultural Department of Bursa in 2000 and 2001 in order to improve the plant and animal production, to increase the level of adoption of new techniques and to increase the productivity, were evaluated depending on the surveys applied to the sample 140 of farmers who have attended to the courses and were systematically chosen. Thus, the aim of the study is to discuss neutrally the expectations, attitudes, behaviors, needs and the deficiency of the courses from the view point of farmers. According to the results of the research, the farmers have pointed out that the course periods are short, the practical applications are inadequate, the number of visual and auditory equipment is insufficient, and more courses on actual topics should be organized. In addition, the farmers have expressed that their level of adoption has increased, the productivity, cost, income and quality levels have improved, the knowledge level and the teaching techniques of the extension personnel teaching the courses was adequate.en_US
dc.format.extentX, 98 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇiftçi eğitimtr_TR
dc.subjectTarımsal yayımtr_TR
dc.subjectKısa süreli kurslartr_TR
dc.subjectYenitiklerin benimsenmesitr_TR
dc.subjectFarmer educationen_US
dc.subjectAdoption of innovationen_US
dc.subjectAgricultural extensionen_US
dc.subjectShort period coursesen_US
dc.titleÇiftçi eğitim ve yayım çalışmalarının etkinliği üzerine bir araştırma: Bursa örneğitr_TR
dc.title.alternativeA research on the effectiveness of farmer training and extension studies: The case of Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168242.pdf
  Until 2099-12-31
5.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons