Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5153
Title: Bursa İlinde sofralık zeytin işleme sanayinin ekonomik yapısı ve sorunları
Other Titles: Economic structure and problems of table olive processing industry in Bursa
Authors: Çetin, Bahattin
Çoban, Emsal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Ekonomik analiz
Tarım ekonomisi
Zeytin endüstrisi
Economic analysis
Agricultural economy
Olive industry
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çoban, E. (1996). Bursa İlinde sofralık zeytin işleme sanayinin ekonomik yapısı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de sofralık zeytin üretimi son yıllarda büyük gelişmeler göstermiş olup, 1995 yılında üretim 200 000 ton düzeyine ulaşmıştır. Bursa ilinin bu üretimdeki payı % 34 gibi yüksek bir orandadır. Türkiye'deki mevcut sofralık zeytin işletmelerinin % 1 0'u Bursa ilinde bulunmaktadır. İlde toplam 40 adet sofralık zeytin işletmesinde 47 980 ton üretim kapasitesi mevcut olup ortalama kapasite kullanım oranı.% 43,21 olmuştur Araştırma kapsamındaki işletmelerin sofralık zeytin maliyet yapılarında en büyük payı hammadde almıştır ( % 61,84 ). Bunu % 17,09 ile ambalaj izlemiştir. Araştırma yöresindeki işletmeler için üretim ( işgücü ) verimlilik oranı 40 kg/kişi olarak saptanmıştır. Öte yandan, finansal analiz oranlarından cari oranın ortanca değeri 1 ', 16 olarak hesaplanırken, kaldıraç oranı % 65 olarak saptanmıştır İncelenen işletmelerde özsermaye kazanç oranı % 61,40 olarak belirlenirken, işletme sermayesi -kazanç.oranı °o 3,78 olarak saptanmıştır.
In recent years, table olive production has been developed rapidly and in 1995, the production level of Türkiye was reached to 200 000 tons. Bursa has a big share having 34 % in the total olive production. 10 percent of the -existent, table olive industry factories in Türkiye have been located in Bursa In the province, 40 table olive industry plants were investigated and was found that they had 47 980 tons of production capacity and the using average capacity ratio was 43.2 1 %. The raw material and packaging expenses have the biggest share in table olive processing having 61.94'% and 1 7.09 % respectively in the total cost of olive industry. It was determined that the labour productivity ratio was 40 kg / person in the firms studied. On the other hand, the average value of the current ratio was calculated as 1.16 while the financial leverage ratio was 65.00 %. At the studied firms return on net equity capital employed was estimated as 3. 78 %.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5153
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057344.pdf
  Until 2099-12-31
4.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons