Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5151
Title: Güç iletim sistemlerinin bakım sistematiği
Other Titles: Maintenance systematic of power transmission systems
Authors: Güllü, Emin
Gücin, Sabahattin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bakım mühendisliği
Arıza
Bakım işlemleri
Güç iletim sistemleri
Maintenance engineering
Fault
Maintenance procedure
Power transmissions systems
Issue Date: 26-Jul-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gücin, S. (1996). Güç iletim sistemlerinin bakım sistematiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; üretilip, kullanıma sunulmuş olan "Güç İletim Sistemleri" nin bakım sistematiğinin genel bir şekilde ortaya konulmasıdır. Çalışma öncelikle bakımın tanımı, kapsamı, felsefesi ve yöntemlerini içermektedir. Sonraki bölümlerde Otomobil Güç İletim Sistemleri; debriyaj, dişli kutusu ve diferansiyel baz alınarak, fonksiyonu, bu sistemlerde kullanılan elemanların tanıtılması ve uygulanması gereken bakım işlemlerini kapsamaktadır. Bu sistemlerde kullanılan elemanlardan, ağırlıkla rulmanlı yataklar, kaymalı yataklar ve dişliler bakım sistematiği için incelenmiştir. İnceleme için genel bir metod kullanılmış ve tecrübe edilmiş arıza ile bakım işlemleri belirtilmiştir. Belirtilen arıza ve bakım işlemleri için genel bir tavsiye niteliğindeki sistematik şu başlıklar altında gösterilmiştir. - Montaj ve Demontajın Bakımdaki Yeri - Genel Bakım Kuralları ~ Sonuç ve öneriler Birinci başlık altında arıza kaynaklan; Tasarım, İmalat, Montaj ve Kullanım örnekleri ile gösterilerek montaj ve demontajın önemi vurgulanmıştır. Genel bakım kuralları başlığı altında ise; tavsiye niteliğindeki uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. En son bölümde ise; "Güç İletim Sistemleri" nin bakımı ile ilgili varılan sonuçlar ve bundan sonraki çalışmalar için öneriler bulunmaktadır.
This research work's aim is to present in general the Maintenance Systematic for Power Transmission that was produced and is operating. The research contains priority definition of Maintenance, its scope, phylosophy and methods. The second and third chapters include, mechanical parts list and their discription, function and maintenance procedure based on Automobil Power Transmission -Clutch, Gearbox and Final Drive (Differantial). The maintenance procedure of Rolling Bears, Plain Bears and Gears were investigated rather than others. General method was used and experimental faults with their maintenance procedures were determined. The determined faults and maintenance procedure as proposal were underneath following headlines, - The place of Assemble and Dismantle in Maintenance. - General Maintenance Rules. - Results and Proposals. The first headline consists, fault sources which are design, production, assemble and usage by demonstrating samples, the importance of assemble and dismantle was emphasized. "General Maintenance Rules" has some advices. The results and the recommendations for later researchs about maintenance of Power Transmissions Systems are in the last chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5151
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057358.pdf
  Until 2099-12-31
3.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons