Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5150
Title: Isıtma sistemlerinde kontrol uygulamalarının enerji tasarrufu açısından analizi
Other Titles: Analysis of control applications in terms of energy saving in heating systems
Authors: Avcı, Atakan
Güleç, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Enerji tasarrufu
Isıtma sistemleri
Energy saving
Heating systems
Issue Date: 28-Nov-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleç, A. (1996). Isıtma sistemlerinde kontrol uygulamalarının enerji tasarrufu açısından analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sıcak su ile ısıtma sistemlerinde, özellikle yakıt olarak sıvı yakıt ve doğal gaz kullanıldığında, uygun bir kontrol sistemi ile önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlandığı bilinir. Ancak sağlanan bu tasarruf kullanılan kontrol sistemine bağlıdır. Farklı kontrol sistemleri arasında sağlanan tasarruf açısından önemli farklılıklar vardır. Bu araştırmada, sıvı yakıt ve doğal gaz ayrı ayrı esas alınarak otomatik kontrol ile elde edilen yıllık yakıt tasarrufunun mertebesi, farklı kontrol sistemlerinin özellikleri ve bunlar arasındaki tasarruf farkları esas alınmıştır. Kurulan bu teorik model yardımıyla farklı kontrol sistemlerinin performansı, örnek olarak seçilen yılların meteorolojik datalan kullanılarak, oluşturulan bilgisayar programıyla parametrik olarak incelenmiştir. Her durumdaki yıllık yakıt harcamaları ve ortalama sistem verimleri hesaplanmıştır. özellikle elle kontrolün modellenmesinde yapılan kabuller çok farklı olabilir. Bu tamamen işleticinin davranışlarına bağlıdır. Yapılan hesaplar göstermiştir ki, en iyi durumda bile elle kontrol ile otomatik kontrol arasında yıllık en az %9 mertebelerinde yakıt tasarrufu söz konusudur. Ayrıca en iyi yıllık verim değerine, kazan su sıcaklığını değiştiren kontrol sistemleri ile ulaşmak mümkün olabilmektedir.
It has long been known that hot water heating systems, based particularly on liquid oil and natural gas, provide a great amount of fuel economy by using a suitable control system. The reduce in fuel consumption, in general, depends on the type of control system and operating conditions. This thesis is devoted to the analysis of fuel economy per year by means of automatic control systems, characteristics of different control system and discrepancies between their fuel economies, taking into account liquid oil and natural gas heating systems separately The performance of different type of control systems has been examined both theoretically and numerically by using selected meteorological data, so that fuel consumption for each case and mean efficiencies were calculated. Different assumptions could be made in the modeling of manually control systems, depending on the working conditions. It has been found out that the best possible fuel economy was a round 9% per year compared with manually control systems and the best efficiency can be achieved by controlling the boiler temperature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5150
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057357.pdf
  Until 2099-12-31
4.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons