Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5148
Title: Skleroplastinin dejeneratif miyopili gözlerin aksiyel uzunluğuna etkisi ve implante edilen greftlerin B "Scan" USG ile izlemi
Other Titles: The effect of scleroplasty on the axial length of eyes with degenerative myopia and follow-up of implanted grafts by B "Scan" USG
Authors: Şahin, Sunay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Sklerostomi
Cerrahi flepler
Miyopi
Cerrahi-göz
Myopia
Ultrasonografi
Surgical flaps
Sclerostomy
Skleroz
Sclerosis
Surgery-eye
Ultrasonography
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, S. (1995). Skleroplastinin dejeneratif miyopili gözlerin aksiyel uzunluğuna etkisi ve implante edilen greftlerin B "Scan" USG ile izlemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mayıs 1992-Ocak 1994 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na başvuran ve dejeneratif miyopi tanısı alan, yaşları 8 ile 36 arasında değişen (ortalama 24.4±7.3 yaş), 21 'i kadın, 56'sı erkek 77 hastanın 151 gözü çalışma kapsamına alındı. 49 hastanın bir gözüne, 28 hastanın iki gözüne skleroplasti ameliyatı uygulandı, tki gözü de ameliyat edilen 3 hastanın 3 gözünün izlem süresi 6 ayın altında kaldığı için bu gözler çalışmaya dahil edilmedi. Bir gözüne ameliyat uygulanan 49 hastanın ameliyatsız gözleri kontrol grubunu oluşturdu. Ayrıca implante ettiğimiz liyofilize dura mater'in uğradığı fiziksel değişimi 21 hastanın 21 gözünde B "scan" USG ile izledik. Bu amaçla ameliyat sonrası 10. günde, 1., 3., 6. ve 12. aylarda ölçümler yapıldı. Elde ettiğimiz sonuçlar, uyguladığımız cerrahi yöntemin, dejeneratif miyopili gözlerin aksiyel uzunluk ve refraksiyon değişimine etkili olmadığını ortaya koymuştur. B Scan USG'de izlediğimiz greftlerdeki ilerleyici küçülme bu sonucumuzu desteklemekte ve nedenine (kısmen) açıklık getirmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5148
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040404.pdf
  Until 2099-12-31
4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons