Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5142
Title: Bursa ili kamu kuruluşlarındaki halkla ilişkiler çalışmaları
Other Titles: Public relations studies in public institutions in Bursa
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Asa, Yurdanur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Halkla ilişkiler
Kamu kuruluşları
Public relations
Public institutions
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Asa, Y. (1993). Bursa ili kamu kuruluşlarındaki halkla ilişkiler çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İçinde bulunduğumuz yüzyılda önemi gittikçe artan halkla ilişkiler alanındaki ilk çalışmalar ülkemizde kamu kuruluşlarında 1960'tan sonra başlamıştır. Bu araştırmaya ülkenin demokratikleşme sürecinin kamu yönetiminde ve halkta hangi değişimleri, yenileşmeleri getirdiğinin öğrenmek amacıyla başlanılmış, araştırma Bursa ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde açık sistem anlayışı içerisinde yönetim-çevre ilişkisi ve çağdaş devlet yönetiminin içeriği açıklanmıştır. İkinci bölümde kamu yönetimi ve bürokrasi kavramı, ülkemizde kamu yönetiminin gelişimi, halkla ilişkiler kavramı, anlam ve önemi, ilkeleri, halkla ilişkilerin dünyada gelişimi, ülkemizdeki kamu kuruşlarında halkla ilişkilerin bugüne kadar örgütlenişi ve halkla ilişkiler alanında yapılan düzeltim çalışmaları irdelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünü oluşturan araştırma bölümü ana başlık altında incelenmiştir. 1. Bölüm'de Bursa'da halkla ilişkiler birimi bulunan iç kamu kuruluşunda halkla ilişkiler alanında neler yapıldığı konusundaki araştırma bulguları verilmiştir. Bu araştırma, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü İdari İşler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Bursa Valiliği Halkla İlişkiler Müdürlüğünde halkla ilişkiler müdürleri ile görüşme tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 2. Bölümde ise halkla sürekli iletişim içerisinde buluna 5 kamu kuruluşunun yöneticileri ile bu kamu kuruluşlarına işlerinin görülmesi için başvuruda bulunan halkla uygulanan anket çalışmasının bulguları ve sonuçları verilmektedir. Araştırma Defterdarlık (vergi daireleri), Tapu Bölge Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilmiştir. Tezin sonuç ve öneriler bölümünde araştırma sonuçlarının yansıttığı bilgiler ışında kamu kuruluşlarında halkla ilişkilerin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5142
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026902.pdf5.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons