Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5140
Title: Yahudilik-Hıristiyanlık ve İslâm'da içki
Other Titles: Alcohol in Judaism-Christianity and Islam
Authors: Güç, Ahmet
Tunalı, Ramazan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Eski ahit
Yeni ahit
Kur'an-ı Kerim
İçki
Old testament
New testament
Holy Koran
Alcohol
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunalı, R. (2006). Yahudilik-Hıristiyanlık ve İslâm'da içki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sarhoşluk verici özelliğinden dolayı içki, öncelikle keyif verici bîr madde olarak kullanılmıştır. Bununla beraber birçok dinde ayinler yapılırken başvurulan vasıtalardan biri de içki olmuştur. Yahudiliğin kutsal kitabı olan Eski Âhid'in bütün kitaplarında sarhoşluk olumsuz karşılanmaktadır. Diğer taraftan içki tamamıyla kötü görülüp yasaklanmamış olup, bazı ayinlerde kullanılmaktadır. Hıristiyanlıkta marjinal bir grup olan Hormonlar ve Kuveykırlar dışında, içki içme alışkanlığı oldukça yaygındır. Bu dinde içki içilmemesi konusunda kesin bir yasaklama olmasa da, kural olarak sarhoş olacak kadar içmemek gerektiği kabul edilir. İslâm'da içki haram kılınırken, diğer birçok hükümde olduğu gibi tedricî ve ikna edici bir yol takip edilmiş olup; belli aşamalardan sonra kesin yasaklama getirilmiştir.
Alcohol is particularly used as a substance of intoxication because of its feature of making people drunk. However, in most of the religions while the rites are taking place, alcohol is generally one of the means that is used in these ceremonies. In all the books of Old Testament which is a sacred book of Judaism, drunkenness is negatively considered. On the other hand, alcohol isn't always thought to be bad and isn't forbidden. It's also used in some religious ceremonies. In Christianity, except extreme groups such as Hormons and Kuveykirs, it is quite common to drink alcohol. Although there's not a ban to drink it in this religion. It's accepted as a rule that people shouldn't drink it as much as they get drunk. In Islam, while alcohol is canonically prohibited, as it's in most dominations of Islam, a way of gradual and persuasion is followed and then it's definitely banned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5140
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
172903.pdf6.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons