Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5126
Title: Tavşanlarda oluşturulan deneysel escherichia koli peritonitinde CO2 pnömoperitoneumunun bakteriyemiye etkisi
Other Titles: The effect of CO2 pneumoperitoneum on bacteremia in experimental escherichia coli peritonitis in rabbits
Authors: Özgüç, Halil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Bakteriyemi
Bacteremia
Karbon dioksit
Periton
Peritonit
Pnömoperiton-yapay
Peritonitis
Pneumoperitoneum-artificial
Tavşanlar
Escherichia coli
Carbon dioxide
Peritoneum
Rabbits
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgüç, H. (1994). Tavşanlarda oluşturulan deneysel escherichia koli peritonitinde CO2 pnömoperitoneumunun bakteriyemiye etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Deney Hayvanlan Merkezinde toplam 25 adet Yeni Zelanda tip tavşanda 14-15mmHg basıncında C02 pnömoperitoneumunun bakteriyemiye olan etkisini araştırmak için bu çalışma planlanmıştır. Kontrol grubu 8, laparotomi grubu 8, pneumoperitoneum grubu 8 olmak üzere 3 grupta çalışıldı. 1 denek ilk saatte eks olduğu için hiçbir gruba alınmadı. 109 CFU E.koli ile oluşturulan peritonit sonrası kontrol grubuna hiçbir cerrahi girişim uygulamadan 3. ve 6. saatte kanda bakterinin büyüme değerleri saptanmıştır. Laparotomi grubuna inokülasyon sonrası 2. saatte 1 saat süreyle orta hat laparotomisi, pnömoperitoneum grubunaysa 14-15 mmHg basıncında C02 pnömoperitoneumu oluşturuldu. Kanda bakteri üremeleri için bakterinin ürettiği C02 miktannın ölçülmesi esasına göre çalışan Bactec NR 730 sistemi kullanıldı, istatistiksel değerlendirmede kana bakteri geçişinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ölen deneklerin 3. saatteki kanda saptanan büyüme değerleri yaşayan deneklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak tavşanlarda 109 CFU E.koli ile oluşturulan peritonitte 14-15 mmHg basıncında C02 pnömoperitoneumu, kontrol grubu ve laparotomi grubuna göre kana bakteri geçişini arttırmamaktadır. Mortalite kana geçen bakteri miktanyla direkt ilişkilidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5126
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040607.pdf
  Until 2099-12-31
3.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons