Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5124
Title: Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde komputerize tomografinin önemi
Other Titles: The importance of computed tomography in staging bladder tumors
Authors: Karakaş, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane neoplazmları
Tomografi-emisyon-bilgisayarlı
Urinary bladder neoplasms
Tomography-emission-computed
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakaş, U. (1987). Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde komputerize tomografinin önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Şubat 1986-Nisan 1987 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalında primer mesane tümörü tanısı konmuş 27 olguya pelvik aksiyel komputerize tomografi uygulandı. Tümörün komputerize Tomografik olarak evrelendirilmesi yapıldı. Aynı olgulara cerrahi girişim yapılarak alınan doku örnekleri histopatologik olarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde,KT'nin güvenirliği, evre saptanmasmdaki önemi % 52 olarak bulundu. Bu sonucun konu ile ilgili bir çok kaynakla benzer özellikte olduğu, her ne kadar bu oranın düşük olduğu ortaya konulduysa da, mesane tümörlü olgularda evrelendirme için yardımcı bir röntgenolojik çalışma olabileceği gösterildi. Evresi yüksek, yani yayılımı fazla olan tümörlerdeki KT güvenirliği, düşük evreli tümörlere göre daha yüksek olduğu da gözlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5124
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002616.pdf
  Until 2099-12-31
1.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons