Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5119
Başlık: Zaman serilerinde çapraz-spektral analiz: Türkiye'de para arzı ile fiyat düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: Cross-spectral analysis of time series a study on relation between money supply and price index
Yazarlar: Gürsakal, Necmi
Kalay, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arz
Cross-spectral analysis
Supply
Fiyat düzeyi
Price level
Para arzı
Money supply
Zaman serileri
Time series
Çapraz spektral analiz
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kalay, S. (1999). Zaman serilerinde çapraz-spektral analiz: Türkiye'de para arzı ile fiyat düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5119
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
087342.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.02 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons