Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5116
Title: Üst karın ameliyatları sırasında splanchnic sinir blokajının endokrin-metabolik cevap üzerine etkileri
Other Titles: Effects of splanchnic nerve blockade on endocrine-metabolic response during upper abdominal surgery
Authors: Tıkız, Nedim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi-abdominal
Surgery-abdominal
Splanknik sinirler
Splanchnic nerves
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tıkız, N. (1987). Üst karın ameliyatları sırasında splanchnic sinir blokajının endokrin-metabolik cevap üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Travmaya karşı organizmada oluşan endokrin-metabolik cevabın benzeri, genel anestezi altında uygulanan üst karın ameliyatları sırasında da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kontrol grubunda ve peroperatuar splanknik sinir blokajı uygulanan grupta, üst karın ameliyatları sırasında ve postoperatif 3. gün boyunca oluşan endokrin-metabolik cevaplar araştırıldı. Çalışma 1986-Aralık 1987 Eylül ayları arasında peptik ülser ve Mide Ca nedeniyle U.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğine başvuran 30 hasta üzerinde yapıldı. Bunların 10 tanesi kontrol grubu,20 tanesi de çalışma grubu olarak alındı. Splanknik sinir blokajı karın kesişinin hemen akabinde uygulandı.Glukoz ve kortizol ölçümleri için periferik venöz kan örnekleri, katekolemin ölçümü için 24 saatlik idrar örnekleri preop per op ve-32- post op 3 gün sureyle alındı. Sonuçta genel anestezi altında üst karın ameliyatı uygulanan hastalarda splanknik sinir blokajı yapıldığında plazma kortizol ve idrar katokolomin düzeyleri poroporatf ve postoporatif III. gün süresince kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük seyretmiştir. Plazma glukoz düzeyi ise,suprese olmayıp aksine sinir blokajını takiben kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5116
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002614.pdf
  Until 2099-12-31
1.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons