Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5113
Başlık: Gemlik bölgesinde endemik guatr prevalansı araştırması
Diğer Başlıklar: Prevalence of endemic goiter in Gemlik region
Yazarlar: Gürsoy, Umur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Endemik guatr prevalansı
Prevalence of endemic goiter
Gemlik
Yayın Tarihi: 1983
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gürsoy, U. (1983). Gemlik bölgesinde endemik guatr prevalansı araştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Gemlik bölgesi tümünde rastgele tabakalı Örnekleme tekniği ila seçilen örnekte endernik guatr prevalansı araştırması yapılmış ve genel onderaik guatr prevalansı % 33.1, adoiesan vs öncesi toplumda grade lb prevalansı % 5.4 bulunmuştur. Bölgede endernik guatr müdahale edilmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorunu olarak saptanmış ve koruyucu ön lem olarak piyasada satılan iyotlu tuzun kullandırılması ve endernik guatrın önemi hakkında yaygın sağlık eğitimi önerilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5113
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
173996.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons