Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5113
Title: Gemlik bölgesinde endemik guatr prevalansı araştırması
Other Titles: Prevalence of endemic goiter in Gemlik region
Authors: Gürsoy, Umur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Endemik guatr prevalansı
Prevalence of endemic goiter
Gemlik
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsoy, U. (1983). Gemlik bölgesinde endemik guatr prevalansı araştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Gemlik bölgesi tümünde rastgele tabakalı Örnekleme tekniği ila seçilen örnekte endernik guatr prevalansı araştırması yapılmış ve genel onderaik guatr prevalansı % 33.1, adoiesan vs öncesi toplumda grade lb prevalansı % 5.4 bulunmuştur. Bölgede endernik guatr müdahale edilmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorunu olarak saptanmış ve koruyucu ön lem olarak piyasada satılan iyotlu tuzun kullandırılması ve endernik guatrın önemi hakkında yaygın sağlık eğitimi önerilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5113
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173996.pdf
  Until 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons