Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErdem, Metin-
dc.contributor.authorAktaş, Yakup-
dc.date.accessioned2020-01-06T07:09:02Z-
dc.date.available2020-01-06T07:09:02Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationAktaş, Y. (1993). Yükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5111-
dc.description.abstractBilindiği gibi günümüzün en ilgi çekici bir olayı olan Vergilemede Devlet ve Özel Kesim olmak üzere çıkarları birbiri ile çatışan iki kesim vardır. Hazine mümkün olduğu kadar fazla vergi geliri elde etmek isterken buna karşın özel sektör de mümkün olduğu ölçüde kendi gelirlerini azaltan vergiyi daha az ödemek istemektedir. Bunun gibi çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisi ile mükellef vermesi gereken vergiyi kısmen veya tamamen kayıt dışı bırakarak mükellefiyeten kurtulmak istemektedir. Bu tezde amacımız, mükellefi vergi kaçırmaya sevk eden faktörleri tespit etmek ve bu durumun önüne geçilmesi için gereken önlemleri teşhis etmektir. Birinci bölümde, konu ile ilgili genel açıklamalar vergilemeyi sınırlayan psikolojik etkenler ve vergiye karşı gösterilen tepkiler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, vergi ve vergi kaçakçılığının nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de vergi kaçakçılığının boyutları ve vergi kaçakçılığını önlemek için alınması gereken psikolojik, idari ve hukuki tedbirler üzerinde durulmuştur. Sonuç kısmında ise, bu çalışma ile varılan sonuç ve tezin ana fikri üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.format.extentIV, 110 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFinanstr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectVergi kaçakçılığıtr_TR
dc.subjectVergi psikolojisitr_TR
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectTax evasionen_US
dc.subjectTax psychologyen_US
dc.titleYükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörlertr_TR
dc.title.alternativeFactors that impose obligation on tax evasionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026523.pdf
  Until 2099-12-31
4.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons