Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5111
Başlık: Yükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörler
Diğer Başlıklar: Factors that impose obligation on tax evasion
Yazarlar: Erdem, Metin
Aktaş, Yakup
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
Anahtar kelimeler: Finans
Türkiye
Vergi kaçakçılığı
Vergi psikolojisi
Finance
Turkey
Tax evasion
Tax psychology
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aktaş, Y. (1993). Yükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bilindiği gibi günümüzün en ilgi çekici bir olayı olan Vergilemede Devlet ve Özel Kesim olmak üzere çıkarları birbiri ile çatışan iki kesim vardır. Hazine mümkün olduğu kadar fazla vergi geliri elde etmek isterken buna karşın özel sektör de mümkün olduğu ölçüde kendi gelirlerini azaltan vergiyi daha az ödemek istemektedir. Bunun gibi çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisi ile mükellef vermesi gereken vergiyi kısmen veya tamamen kayıt dışı bırakarak mükellefiyeten kurtulmak istemektedir. Bu tezde amacımız, mükellefi vergi kaçırmaya sevk eden faktörleri tespit etmek ve bu durumun önüne geçilmesi için gereken önlemleri teşhis etmektir. Birinci bölümde, konu ile ilgili genel açıklamalar vergilemeyi sınırlayan psikolojik etkenler ve vergiye karşı gösterilen tepkiler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, vergi ve vergi kaçakçılığının nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de vergi kaçakçılığının boyutları ve vergi kaçakçılığını önlemek için alınması gereken psikolojik, idari ve hukuki tedbirler üzerinde durulmuştur. Sonuç kısmında ise, bu çalışma ile varılan sonuç ve tezin ana fikri üzerinde durulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5111
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
026523.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.84 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons