Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5111
Title: Yükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörler
Other Titles: Factors that impose obligation on tax evasion
Authors: Erdem, Metin
Aktaş, Yakup
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
Keywords: Finans
Türkiye
Vergi kaçakçılığı
Vergi psikolojisi
Finance
Turkey
Tax evasion
Tax psychology
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktaş, Y. (1993). Yükümlüyü vergi kaçırmaya sevkeden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bilindiği gibi günümüzün en ilgi çekici bir olayı olan Vergilemede Devlet ve Özel Kesim olmak üzere çıkarları birbiri ile çatışan iki kesim vardır. Hazine mümkün olduğu kadar fazla vergi geliri elde etmek isterken buna karşın özel sektör de mümkün olduğu ölçüde kendi gelirlerini azaltan vergiyi daha az ödemek istemektedir. Bunun gibi çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisi ile mükellef vermesi gereken vergiyi kısmen veya tamamen kayıt dışı bırakarak mükellefiyeten kurtulmak istemektedir. Bu tezde amacımız, mükellefi vergi kaçırmaya sevk eden faktörleri tespit etmek ve bu durumun önüne geçilmesi için gereken önlemleri teşhis etmektir. Birinci bölümde, konu ile ilgili genel açıklamalar vergilemeyi sınırlayan psikolojik etkenler ve vergiye karşı gösterilen tepkiler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, vergi ve vergi kaçakçılığının nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de vergi kaçakçılığının boyutları ve vergi kaçakçılığını önlemek için alınması gereken psikolojik, idari ve hukuki tedbirler üzerinde durulmuştur. Sonuç kısmında ise, bu çalışma ile varılan sonuç ve tezin ana fikri üzerinde durulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5111
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026523.pdf
  Until 2099-12-31
4.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons