Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5108
Title: Memenin infiltratif duktal karsinomlarında tümör anjiogenezinin aksiller lenf nodülü metastazı, histoloji grad ve tümör çapı ile ilişkisi
Other Titles: The relationship between tumor angiogenesis and axillary lymph node metastasis, histology grade and tumor diameter in breast infiltrating ductal carcinomas
Authors: Nizam, Olcay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Anjiyogenez inhibitörleri
Meme
Karsinoma-duktal
Neoplazmlar
Lenf nodları
Neovaskülarizasyon
Angiogenesis inhibitors
Breast
Carcinoma-ductal
Neoplasms
Lymph nodes
Neovascularization
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nizam, O. (1995). Memenin infiltratif duktal karsinomlarında tümör anjiogenezinin aksiller lenf nodülü metastazı, histoloji grad ve tümör çapı ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı arşivinde yeralan infiltratif duktal karsinom tanısı almış 58 mastektomi ile kontol grubunu oluşturan yedi adet benign meme dokusuna standart immünperoksidaz yöntemiyle FVIIIRAG uygulanarak anjiogenez değerlendirildi. Anjiogenez kantitatif olarak değerlendirilerek, histolojik grad, tümör çapı ve lenf nodulu metastazı ile ilişkisi araştırıldı. Histolojik grad ve tümör çapından bağımsız olarak lenf nodülü metastazı bulunan olguların ortalama mikrodamar değerlerinde artış gözlendi. Bu bulguya ek olarak grad III (kötü dıferansiye) olguların ortalama mikrodamar değerleri grad I ve II olgulardan yüksek bulundu. njiogenezin kantitatif olarak değerlendirilmesi ile olguların nûks ve metastaz potansiyeli belli oranlarda belirlenebilmekle birlikte, bu konunun diğer prognostik faktörlerle ilişkisi daha geniş serileri içeren çalışma grupları ile incelenerek kesinlik kazandırılmayı beklemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5108
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040443.pdf
  Until 2099-12-31
3.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons