Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5106
Title: Solunum sistemi hastalıkları nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk kliniğine yatırılan olguların tanı dağılımı
Other Titles: Diagnosis distribution of patients hospitalized in Uludag University Faculty of Medicine pediatric clinic for respiratory system diseases
Authors: Cüneydi, Şeyma Ceyla
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Solunum sistemi
Solunum yolları hastalıkları
Uludağ Üniversitesi
Respiratory tract diseases
Respiratory system
Uludağ University
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cüneydi, Ş. C. (1994). Solunum sistemi hastalıkları nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk kliniğine yatırılan olguların tanı dağılımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kliniğine 1992 yılı boyunca solunum sistemi hastalığı tanısı ile yatırılan 293 olgu incelendi. Olguların aldıkları tanı dağılımı, tanıların yas. cinsiyet ve mevsimlerle ilişkisi ve olguların hastanede yatırılma süreleri Şöyleydi: Bölgemiz çocukları arasında solunum sistemi hastalığı ile hastaneye yatma oranı % 19 olarak bulunmuştur. Solunum sistemi hastalıklarının en sık nedeni % 78 ile solunum sistemi enfeksiyonları olup, bunlar arasında bronkopnömoni ve pnömoninin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Solunum sistemi enfeksiyonu tanısı alan olgularda enfeksiyonlara zemin hazırlayıcı faktörler incelendiğinde % 13 oranında malnutrisyon, % 25 oranında raşitizm, % 29 oranında da demir eksikliği anemisi saptanmıştır. Solunum sistemi hastalıklarına en sık 1 - 24 ay arasında rastlanılmıştır. Erkeklerin kızlara oranla daha fazla solunum sistemi hastalığına yakalandığı bulunmuştur. Ancak daha derinlemesine yapılacak çalışmalarla ülkemizde bu sonucu belirleyen faktörlerin ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca solunum sistemi hastalıklarının kıs aylarında artış kaydettiği gözlenmiştir. Yabancı cisim aspirasyonu olgularının solunum sistemi hastalıkları arasında yatış nedeni olarak % 9 gibi önemli bir oranda görüldüğü saptanmıştır. Plörezi olgularında nisbeten bir azalma olduğu ancak en uzun süre yatan olgu grubunu oluşturdukları belirlenmiştir. Solunum sistemi hastalığı tanısı.alan olgular arasında tüberküloz olguları % 1 oranında görülmüş olmasına rağmen miliyer tüberküloz gibi ağır klinik tablonun günümüzde dahi başvuru nedeni olduğu saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5106
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040843.pdf
  Until 2099-12-31
1.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons