Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5103
Title: Lomber disk hernisinde kesikli traksiyonun hastanın kliniği ve bilgisayarlı tomografi görünümü üzerine etkisinin kontrollü olarak araştırılması
Other Titles: A controlled investigation of the effect of intermittent traction on lumbar disc hernia on the patient's clinic and computed tomography appearance
Authors: Nizamoğlu, Mine
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Herniler
Traksiyon
İntervertebral disk deplasmanı
Hernia
Traction
Intervertebral disk displacement
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nizamoğlu, M. (1987). Lomber disk hernisinde kesikli traksiyonun hastanın kliniği ve bilgisayarlı tomografi görünümü üzerine etkisinin kontrollü olarak araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Lomber disk hernisinde, kesikli traksiyonn hastanın kliniği ve BT görünümü üzerine etkisini araştırmak amacı ile çalışmamızı düzenledik. Klinik muayene, laboratuar incelemeleri ve lomber BT ile disk hernisi tanısı koyduğumuz 39 olgu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ile Atatürk Hidroterapi ve Rehabilitasyon Merkezine Ağustos 1985-Ocak 1987 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edildi. 18 olguya vücut ağırlığının yarısı kadar çekme gücü ile kesikli motorize traksiyon, 21 olguya ise 10 kg. ile yatağında devamlı traksiyon uygulanarak 2. grup kontrol grubu olarak değerlendirildi. Hastalar klinik olarak ağrı, lomber yöre hareketleri ve bacak kaldırma deneti ile izlendi. Tedaviden sonra hastaların kontrol BT'leri çekildi. Kesikli traksiyonun hastanın kliniği ve BT'de daha önce saptanan disk hernisinin büyüklüğü üzerine olan etkisi değerlendirildi. Çalışma sonucunda ağrı parametresinde her iki grupta tedavinin 1. haftasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi. Lomber yörenin fleksiyon ve ekstansiyonu ile bacak kaldırma denetinde kontrol grubunda daha hızlı iyileşme saptandı. Kontrol amacı ile çekilen 2. BT'lerde 39 olgudan 2 'si kesikli traksiyon, 4'ü kontrol grubundan olmak üzere toplam 6 hastada gerileme saptandı. Sonuç olarak kesikli traksiyonun lomber disk hernisinin tedavisinde yatak istirahatine ek olarak fazla bir katkısı ve disk hernisinin anatomik olarak gerilemesi üzerine etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5103
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002612.pdf
  Until 2099-12-31
6.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons