Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5099
Title: İşlem sıklığı ve hacmi ile fiyat volatilitesi ilişkisi: İMKB örneği
Other Titles: The relation of trade frequency and volume with price volatility: IMKB version
Authors: Ertaş, Ebru
Tüzüntürk, Selim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Fiyat volatilitesi
Price volatility
İMKB
IMKB
Issue Date: 21-Jul-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüzüntürk, S. (2005). İşlem sıklığı ve hacmi ile fiyat volatilitesi ilişkisi: İMKB örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senedi fiyat volatilitesi ve lem hacmi bileşenleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Nasdaq ve Londra orsalarında önceki analizler hisse senedi fiyat volatilitesinin ortalama işlem hacmi ile anışmanı : Prof. Dr. Ebru ERTAŞ Sayfa sayısı: 170 EKONOMETRİ BİLİM DALI F İMKB ÖRNEĞİ lim TÜZÜNTÜRK Yüksek Lisans Tezi) iş B değil işlem sıklığı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 2003 yılındaki Ulusal 30 ve 100 endekslerini içeren hisse senetlerinin günlük alım satım verisine dayanmaktadır. Kullanılan doğrusal modelin bağımlı değişkeni hisse senedi fiyat volatilitesi, bağımsız değişkenleri işlem sıklığı ve ortalama işlem hacmidir. Bu denklem panel veri regresyon modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Nasdaq ve Londra Borsaları’nda belgelenmiş günlük volatilite bulgularına benzer olarak, kapanıştan kapanışa volatilite işlem sıklığı ve ortalama işlem hacminin her ikisi üzerine regres edildiği zaman, sadece işlem sıklığının parametresinin işareti pozitiftir. Ortalama işlem hacminin parametresinin işareti negatiftir. Bu bulgu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sonuçlarının işlemcilerin ters seçim etkisine maruz kaldığı, bilgili işlemin yapıldığı stratejik modeller ve likidite işlemleri olarak açıklanabileceğini ima etmektedir. Böylece, bu bulgular 2003 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda içeridekiler tarafından içeriden öğrenenler ticaretinin yapıldığına işaret etmektedir.
This study examines the relation between stock price volatility and determinants of trade size on the İstanbul Stock Exchange. Prior analyses of Nasdaq and London Stock Exchange show that stock price volatility is associated with the trade frequency but is not with average trade size. This study is based on daily transactions data for stocks comprising the National 30 and 100 index on the İstanbul Stock Exchange in the year of 2003. Stock price volatility is the dependent variable, trade frequency and average trade size are independent variables of the linear model which we use. We estimate this equation using Panel Data Regression models. Similar to daily volatility evidence documented for Nasdaq and London Stocks, when close to close volatility is regressed against both the trade frequency and average trade size, only the trade frequency’s parameter’s sign is positive. The average trade size’s parameter’s sign is negative. This evidence suggests that İstanbul Stock Exchange results can be explained in terms of liquidity trading and strategic models of informed trading, which subject traders to adverse selection effects. Thus, these evidence indicates that insiders trading are being done by the insiders on the İstanbul Stock Exchange in the year of 2003.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5099
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188663.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons