Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5089
Başlık: Yan röntgenogramların göğüs hastalıklarının tanısında yararlılığının araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of the usefulness of side x-rays in the diagnosis of chest diseases
Yazarlar: Topal, Uğur
Çaylı, Hamza
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Göğüs hastalıkları
Thoracic diseases
Radyografi
Radiography
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çaylı, H. (1998). Yan röntgenogramların göğüs hastalıklarının tanısında yararlılığının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Göğüs hastalıkları günlük pratikte en sık rastlanan hastalık gruplarının başında gelmektedir. Hastalıkların özellikle sigara ve organik partiküller ile yakın ilişkisi risk grubundaki kişilerin tanınmasında önemlidir. Akciğer kanseri de dahil, hastalıkların erken tanısı tedavide yüz güldürücü sonuçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Ayrıca, akciğer birçok ekstratorasik malignitenin en sık ve ilk metastaz yeri olarakta önemlidir. Bu nedenle, göğsün radyolojik incelemesinde izlenecek rol önemlidir. Göğüs röntgenogramları günümüzde de göğüsün incelemesinde ilk yöntem olarak önemini korumaktadır. Çalışmamızda, ülkemizde rutin uygulamada olmayan yan röntgenogramların yararlılığını araştırdık. Az kullanıldığı için değerlendirilmesi güç olarak kabul edilen ve yine bu nedenle rutine girmemiş olan YR'nin birçok hastalık grubunda PA' ya belirgin katkı sağlayabileceğini ve PA' da karışıklığa yol açabilecek bazı olguların YR ile çözülebileceğini gördük. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında YR'nin göğsün incelenmesinde PA grafi ile birlikte elde olunmasının tanı duyarlılığımızı arttırabileceğini düşünüyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5089
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088593.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons