Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5089
Title: Yan röntgenogramların göğüs hastalıklarının tanısında yararlılığının araştırılması
Other Titles: Investigation of the usefulness of side x-rays in the diagnosis of chest diseases
Authors: Topal, Uğur
Çaylı, Hamza
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Göğüs hastalıkları
Thoracic diseases
Radyografi
Radiography
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çaylı, H. (1998). Yan röntgenogramların göğüs hastalıklarının tanısında yararlılığının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Göğüs hastalıkları günlük pratikte en sık rastlanan hastalık gruplarının başında gelmektedir. Hastalıkların özellikle sigara ve organik partiküller ile yakın ilişkisi risk grubundaki kişilerin tanınmasında önemlidir. Akciğer kanseri de dahil, hastalıkların erken tanısı tedavide yüz güldürücü sonuçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Ayrıca, akciğer birçok ekstratorasik malignitenin en sık ve ilk metastaz yeri olarakta önemlidir. Bu nedenle, göğsün radyolojik incelemesinde izlenecek rol önemlidir. Göğüs röntgenogramları günümüzde de göğüsün incelemesinde ilk yöntem olarak önemini korumaktadır. Çalışmamızda, ülkemizde rutin uygulamada olmayan yan röntgenogramların yararlılığını araştırdık. Az kullanıldığı için değerlendirilmesi güç olarak kabul edilen ve yine bu nedenle rutine girmemiş olan YR'nin birçok hastalık grubunda PA' ya belirgin katkı sağlayabileceğini ve PA' da karışıklığa yol açabilecek bazı olguların YR ile çözülebileceğini gördük. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında YR'nin göğsün incelenmesinde PA grafi ile birlikte elde olunmasının tanı duyarlılığımızı arttırabileceğini düşünüyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5089
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088593.pdf
  Until 2099-12-31
1.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons