Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAfşin, Yasemin-
dc.date.accessioned2020-01-06T06:07:11Z-
dc.date.available2020-01-06T06:07:11Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationAfşin, Y. (1998). İnmeli hastalarda bilişsel fonksiyonlar ve fonksiyonel sonuca etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5084-
dc.description.abstractÇalışma, inmede hasta özellikleri ile rehabilitasyon sonuçlarının ilişkisi ve bilişsel bozuklukların prognostik değerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Devlet Hastanesi Nöroloji kliniklerine akut inme nedeniyle yatırılan 25 olguya BT ile intraserebral hemoraji ya da tromboembolik olaya bağlı inme tanısı kondu. Tüm olguların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, etyolojik faktör (kanama / tıkanma), tutulan hemisfer, plejik / parezik olma durumu gibi klinik özellikleri yanında, 1. hafta ve 1. ayda FBÖ ve bilişsel fonksiyonları değerlendirildi. Çalışma sonucunda yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, tutulan hemisfer, serebrovasküler risk faktörleri ve plejik / parezik olma durumu ile fonksiyonel sonuç arasında bir ilişki gözlenmedi. 1. haftadaki fonksiyonel durum ile 1. aydaki fonksiyonel durum arasında belirgin bir pozitif ilişki gösterildi. 1 aylık izlemde FBÖ puanlarında belirgin derecede anlamlı artış görülürken, oryantasyon, konsantrasyon, bellek ve dikkat puanlarında da anlamlı artış gözlendi.46 Bilişsel fonksiyonların 1. aydaki FBÖ sonuçlarına etkileri multipl regresyon analizi ile değerlendirildiğinde, konsantrasyon, aritmetik ve soyut düşünme alanındaki performansın fonksiyonel durumun belirleyicileri olduğu gösterildi. Yaş ile bilişsel fonksiyonlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, cinsiyet farkının ise yalnızca aritmetik puanını etkilediği (kadınlarda daha düşük) ve eğitim düzeyinin de bellek, yargılama, soyut düşünme alanlarıyla anlamlı ilişki gösterdiği saptandı. Oryantasyon ve dikkat alanındaki performans tutulan hemisfer ile ilişki göstermedi. Sol hemisfer tutulumu olanların konsantrasyon, yargılama, soyut düşünme, aritmetik ve bellek alanlarında sağ hemisfer tutulumu olanlara göre daha kötü performans gösterdiği saptandı. Bilişsel fonksiyonlar ve serebrovasküler risk faktörleri arasında bir ilişki gösterilemedi. Bu sonuçlara göre, inmeli hastalarda bilişsel fonksiyonların fonksiyonel sonuçları etkilediği ve erken dönemdeki nöropsikolojik değerlendirmenin rehabilitasyon potansiyelinin belirlenmesine katkıda bulunacağı kanısındayız.tr_TR
dc.format.extent61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBilişsel işlevtr_TR
dc.subjectCerebrovascular disordersen_US
dc.subjectCognitive functionen_US
dc.subjectSerebrovasküler bozukluklartr_TR
dc.titleİnmeli hastalarda bilişsel fonksiyonlar ve fonksiyonel sonuca etkileritr_TR
dc.title.alternativeCognitive functions in stroke patients and their effects on functional outcomeen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088594.pdf
  Until 2099-12-31
1.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons