Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5083
Title: Yüksek riskli gebeliklerin antenatal takibinde modifiye biyofizik profil kullanımı ve perinatal sonuçlar
Other Titles: The use of modified biophysical profiles and perinatal outcomes in antenatal follow-up of high-risk pregnancies
Authors: Demirtürk, Metin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Amniotik sıvı
Fetus
Asfiksi
Fetal hipoksi
Biyofizik
Biophysics
Fetal hypoxia
Gebelik komplikasyonları
Fetüs
Gebelik
Amniotic fluid
Pregnancy
Asphyxia
Pregnancy complications
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtürk, M. (1995). Yüksek riskli gebeliklerin antenatal takibinde modifiye biyofizik profil kullanımı ve perinatal sonuçlar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Artmış perinatal morbidite ve mortalite ile görülen yüksek riskli gebeliklerde antenatal takipte amaç risk durumundaki fetusun erken belirlenmesidir. Oksitosin stres testi ve biofizik profil bu amaçla kullanılmakta olan güvenilir yöntemlerdir. Ancak gerek uygulanımlannın uzun süre alması gerekse bu konuda yetişmiş eleman gerektirmeleri nedeniyle rutin değerlendirmede kullanılmaları yerine, gerekli durumlarda uygulanabilecek bir ikinci basamak test yöntemi olarak kullanılmaları uygundur. Bu amaçla hipoksi durumunda ilk etkilenen biyofizik değişken olan nonstres test ve kronik hipoksi durumunu değerlendirmede kullanılan amniotik sıvı volümünün tespitini içeren modifiye biyofizik profil birinci basamak test yöntemi olarak kullanılabilir. Çalışmamızda NST ve AFİ den oluşan modifiye bofîzik profili antenatal fetal değerlendirmede kullandık. NST ve AFİ normal olan durumlarda Modifiye-BP'i negatif olarak değerlendirdik ve gebelik takiplerini sadece Modifiye-BP ile yaptık. NST'nin nonreaktif ve/veya AFl'nin 5 cm nin altında olduğu durumlarda Manning ve ark. önerdiği biyofizik profil skorunu uyguladık. Klinik yönetimi maternal ve obstetrik faktörlerle birlikte, biyofizik profil skoru için önerilen klinik yönlendirmeler ile belirledik.-29- Modifiye biyofizik profil sonuçlarının; amniotik sıvıda mekonyum varlığı, neonatal bakım ünitelerinde 24 saatten fazla kalış, travayda fetal distres nedeniyle operatif doğum, intrauterin gelişme geriliği, umblikal ven kan gazı ve 5. dakika apgar skoru değerleri ile ilişkilerini inceledik. Antenatal dönemde Modifiye-BP ile takiplerini yaptığımız 74 yüksek riskli gebenin 57'sinde (% 77.2) sürekli olarak Modifiye-BP'i negatif olarak değerlendirdik. 17 (% 22.8) gebede ise nonreaköf NST ve/veya oligohidramnioz varlığı nedeniyle Modifıye-BP'i pozitif olarak değerlendirdik. Modifiye BP'i pozitif olarak değerlendirdiğimiz gebelerde asidotik umblikai venöz pH değerlerini (pH<7.20), fetal distres nedeniyle operatif doğumu, yoğun bakım şartlan gerektiren kötü neonatal sonuçları, intrauterin gelişme geriliğini ve 7'den küçük 5 dk. Apgar değerlerini anlamlı olarak yüksek bulduk. Amniotik sıvıda mekonyum varlığı açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark tespit etmedik. Çalışma grubumuzda sadece bir fetüste perinatal mortalite gözledik.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5083
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040414.pdf
  Until 2099-12-31
1.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons