Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCandan, Jale-
dc.contributor.authorYeşilbursa, Dilek-
dc.date.accessioned2020-01-06T06:03:17Z-
dc.date.available2020-01-06T06:03:17Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationYeşilbursa, D. (1995). Tek damar koroner arter hastalarında treadmill egzersiz testi ile dobutamin stres ekokardiyografinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5081-
dc.description.abstractBu çalışma, koroner anjiyografileri yapılarak üç ana koroner arterin birinde % 50 veya daha fazla darlık saptanan ve ventrikülografıleri normal olan 20 koroner arter hastası üzerinde, koroner arter hastalığının erken tanısında ve miyokard iskemisinin saptanmasında, dobutamin stres ekokardiyografinin ve treadmill egzersiz testinin sensitivitelerini karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya alman olguların 16 ' sı erkek, 4 ' ti kadın olup, yaş ortalaması 51.65 ± 10.6 ( 33 - 69 ) idi. Dobutamin stres ekokardiyografıde, toplam 20 olgunun 14 ' ünde miyokard iskemisinin göstergesi olan duvar hareket bozukluğu gelişirken, egzersiz EKG ' de toplam 20 olgunun 11 ' inde miyokard iskemisini gösteren ST segment çökmesi ve angina gelişmiştir. Çalışmamızda, tek damar koroner arter hastalarında dobutamin stres ekokardiyografinin sensitivitesi % 70, treadmill egzersiz testinin ise % 55 olarak bulunmuştur. Miyokard oksijen ihtiyacındaki artış, egzersiz testinde esas olarak kalp hızının artmasına, dobutamin infüzyonu sırasında ise miyokard kontraktilitesinin artmasına bağlıdır. Çalışmamızda, treadmill egzersiz testinde kalp hızı ( p < 0.01 ), sistolik kan basıncı ( p < 0.05 ), diyastolik kan basıncı ( p < 0.05 ) ve double product ( p < 0.01 ) dobutamin stres testine göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.41 Dobutamin stres ekokardiyografide, sol ventrikül diyastolik parametrelerinde oluşan değişiklikler, sol ventrikül sistolik parametre değişikliklerine göre koroner arter hastalığının tanısında daha duyarlı bulunmuştur ( p < 0.01 ). Dobutamin infuzyonu sırasında, kardiyak ve non-kardiyak ciddi yan etki görülmemiştir. Böylece dobutamin stres ekokardiyografinin tek damar koroner arter hastalarının tanısmda, treadmill egzersiz testine göre ( % 55 ) sensitivitesinin daha yüksek olduğu ( % 70 ) ve koroner arter hastalarının değerlendirilmesinde tercih edilen bir metod olduğu sonucuna varılmıştır. Dobutamin stres ekokardiyografi rutin yapılan bir test değildir. İstirahat elektrokardiyografisinde ST segment anormalliği veya non-kardiyak nedenlerden dolayı egzersiz yapılamadığı durumlarda treadmill egzersiz testine tercih edilmelidir.tr_TR
dc.format.extent51 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDobutaminetr_TR
dc.subjectEkokardiyografitr_TR
dc.subjectEgzersiz testitr_TR
dc.subjectKoroner hastalıktr_TR
dc.subjectExercise testen_US
dc.subjectEchocardiographyen_US
dc.subjectCoronary diseaseen_US
dc.titleTek damar koroner arter hastalarında treadmill egzersiz testi ile dobutamin stres ekokardiyografinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of treadmill exercise test and dobutamine stress echocardiography in single vessel coronary artery diseaseen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040407.pdf
  Until 2099-12-31
2.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons