Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5077
Başlık: Portal ven trombozu tanısında MRA ve RDUS'nin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of MRA and RDUS in the diagnosis of portal vein thrombosis
Yazarlar: Savcı, Gürsel
Yılmaz, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anjiyografi
Ultrasonography-color doppler
Angiography
Manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging
Portal ven trombozu
Portal vein thrombosis
Tromboz
Thrombosis
Ultrasonografi
Ultrasonography
Ultrasonografi-renkli doppler
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, M. (1998). Portal ven trombozu tanısında MRA ve RDUS'nin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5077
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088598.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.25 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons