Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5054
Title: Bazı bitki koruma ürünleri (AQ10, NeemAzal, NemGuard ve Proguard)'nin fitopatojen funguslara karşı antifungal etkileri
Other Titles: Antifungal effects of some plant protection products (AQ10, NeemAzal, NemGuard and Proguard) against phytopathogen fungi
Authors: Arslan, Ümit
Yaşar, Onur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Fitopatojen funguslar
Antifungal etki
AQ10
NeemAzal
NemGuard
Proguard
Alternatif kontrol
Phtyopathogen fungi
Antifungal effect
AQ10
NeemAzal
NemGuard
Proguard
Alternative contol
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaşar, O. (2014). Bazı bitki koruma ürünleri (AQ10, NeemAzal, NemGuard ve Proguard)'nin fitopatojen funguslara karşı antifungal etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, bazı bitki koruma ürünleri (AQ10, NeemAzal, NemGuard ve Proguard)'nin toprak kaynaklı funguslar (Fusarium culmorum, F. nivale, F. solani, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani ve Sclerotinia sclerotiorum) ve fasulye pası (Uromyces appendiculatus)'na karşı antifungal etkisi araştırılmıştır. In vitro denemelerde NeemAzal, NemGuard ve Proguard'ın denenen tüm funguslara, in vivo denemelerde ise tüm bitki koruma ürünlerinin U. appendiculatus'a karşı antifungal etkisi araştırılmıştır. In vitro denemelerde, denenen fungusların miseliyal gelişimine karşı en yüksek antifungal etkiyi Proguard'ın gösterdiği, bunu NemGuard'ın izlediği, NeemAzal'ın ise çok düşük etkili veya etkisiz olduğu saptanmıştır. Proguard'ın minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerinin % 1-5, NemGuard'ın minimum fungisidal konsantrasyon (MFK) değerlerinin % 2-5 arasında değiştiği belirlenmiştir. Denenen fungusların spor çimlenmesi ve çim tüpü uzunluğuna karşı en yüksek antifungal etkiyi NemGuard'ın gösterdiği, bunu Proguard'ın izlediği, NeemAzal'ın ise Fusarium spp.'lere karşı etkisiz, U. appendiculatus'a karşı ise etkili olduğu saptanmıştır. Mısır unu-kum kültüründe, en yüksek antifungal etkiyi Proguard'ın gösterdiği bunu NemGuard'ın izlediği, NeemAzal'ın ise etkisiz olduğu saptanmıştır. Kontrollü koşullar altında yürütülen saksı denemelerinde, AQ10 ve Proguard'ın % 0,5'lik dozlarının, U. appendiculatus'un püstül sayısını % 100 oranında, NeemAzal ve NemGuard'ın % 5'lik dozlarının ise sırasıyla % 95,4 ve % 94,1 oranlarında azalttığı bulunmuştur. Proguard'ın % 2'lik dozu fasulye yapraklarında fitotoksik etki göstermiştir. Sonuç olarak, toprak kaynaklı fungusların mücadelesinde NeemAzal hariç diğer bitki koruma ürünlerinin potansiyel adaylar olduğu, fasulye pasının mücadelesinde ise denenen tüm bitki koruma ürünlerinin kullanılabileceği bulunmuştur.
In this study, antifungal effects of some plant protection products (AQ10, NeemAzal, NemGuard and Proguard) against soil-borne fungi (Fusarium culmorum, F. nivale, F. solani, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum) and bean rust (Uromyces appendiculatus) were investigated. NeemAzal, NemGuard and Proguard were used against all tested fungi in in vitro experiments while all products were used against U. appendiculatus in in vivo experiments. In in vitro experiments, the highest antifungal effect against mycelial growth of tested fungi was shown by Proguard followed by NemGuard. In contrast, NeemAzal was found to have little or no efficacy. The minimum inhibition concentration (MIC) values ranged from 1-5 % for Proguard and the minimum fungicidal concentration (MFC) values ranged from 2-5 % for NemGuard. NemGuard, followed by Proguard, showed the highest antifungal effect against spore germination and germ tube elongation of tested fungi. NeemAzal was not effective against Fusarium spp., but it was found to be effective against U. appendiculatus. Proguard and NemGuard had the highest antifungal effect in corn meal-sand culture, respectively. However, NeemAzal was found to be ineffective. In pot experiments conducted under controlled conditions, AQ10 and Proguard reduced pustules caused by U. appendiculatus by 100 % at 0,5 %. In addition, NeemAzal and NemGuard reduced pustules of U. appendiculatus by 95,4 and 94,1 % at 5 %, respectively. Proguard showed phytotoxic effect on bean leaves at 2 %. In conclusion, all tested plant protection products except for NeemAzal are potential candidates for control of soil-borne fungi, while NeemAzal was as effective as other products in controlling bean rust.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5054
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382257.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons