Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlpay, H. Rıfat-
dc.contributor.authorUygun, Gülsüm-
dc.date.accessioned2020-01-03T12:00:25Z-
dc.date.available2020-01-03T12:00:25Z-
dc.date.issued1995-09-26-
dc.identifier.citationUygun, G. (1995). Dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5052-
dc.description.abstractBu araştırma, dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun ve uyum davranışına etki ettiği düşünülen kumaş mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle on beş adet dokuma kumaş numunesinin analizi daha sonra kopma anında kumaş uzamasının, eğilme rijitliğinin, uygulanan yüke göre makaslama açısının değişiminin belirlenmesi için mekanik testler yapılmıştır. Değişken eğriliğe sahip formlara dokuma kumaşların uyumunun incelenmesi için bölüm 3.2.5'te açıklanan yöntemle deneyler gerçekleştirildikten sonra bölüm 3.2.6'da yer alan istatistiksel yöntemlerle testlerde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bir doğrultuda eğrilik yarıçapı azaldıkça o doğrultudaki değişken eğrilikli forma dokuma kumaşın uyum oranının arttığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this research; the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature and some mechanical properties of woven fabrics which can maybe effect the fit behaviour of them were examined. Firstly fifteen woven fabrics were analysed and after some mechanical tests which contain fabric elongation, bending rigidity, shearing angle's change were done. The test method of fitting of woven fabrics to forms have variable curvature was explained in part 32.5 and some experiments were made with this test method. All results of tests were examined with istatistical methods. As a result when the radius of curvature on one direction was reduced, the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature was increased in this direction.en_US
dc.format.extentXII, 97 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTekstil ve tekstil mühendisliğitr_TR
dc.subjectTextile and textile engineeringen_US
dc.subjectDokuma kumaşlartr_TR
dc.subjectWoven fabricsen_US
dc.titleDokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn examination on the fitting of woven fabrics to forms have variable curvatureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045204.pdf
  Until 2099-12-31
4.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons