Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5052
Başlık: Dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesi
Diğer Başlıklar: An examination on the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature
Yazarlar: Alpay, H. Rıfat
Uygun, Gülsüm
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Textile and textile engineering
Dokuma kumaşlar
Woven fabrics
Yayın Tarihi: 26-Eyl-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Uygun, G. (1995). Dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun ve uyum davranışına etki ettiği düşünülen kumaş mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle on beş adet dokuma kumaş numunesinin analizi daha sonra kopma anında kumaş uzamasının, eğilme rijitliğinin, uygulanan yüke göre makaslama açısının değişiminin belirlenmesi için mekanik testler yapılmıştır. Değişken eğriliğe sahip formlara dokuma kumaşların uyumunun incelenmesi için bölüm 3.2.5'te açıklanan yöntemle deneyler gerçekleştirildikten sonra bölüm 3.2.6'da yer alan istatistiksel yöntemlerle testlerde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bir doğrultuda eğrilik yarıçapı azaldıkça o doğrultudaki değişken eğrilikli forma dokuma kumaşın uyum oranının arttığı görülmüştür.
In this research; the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature and some mechanical properties of woven fabrics which can maybe effect the fit behaviour of them were examined. Firstly fifteen woven fabrics were analysed and after some mechanical tests which contain fabric elongation, bending rigidity, shearing angle's change were done. The test method of fitting of woven fabrics to forms have variable curvature was explained in part 32.5 and some experiments were made with this test method. All results of tests were examined with istatistical methods. As a result when the radius of curvature on one direction was reduced, the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature was increased in this direction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5052
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045204.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.41 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons