Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5052
Title: Dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesi
Other Titles: An examination on the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature
Authors: Alpay, H. Rıfat
Uygun, Gülsüm
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Textile and textile engineering
Dokuma kumaşlar
Woven fabrics
Issue Date: 26-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygun, G. (1995). Dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun ve uyum davranışına etki ettiği düşünülen kumaş mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle on beş adet dokuma kumaş numunesinin analizi daha sonra kopma anında kumaş uzamasının, eğilme rijitliğinin, uygulanan yüke göre makaslama açısının değişiminin belirlenmesi için mekanik testler yapılmıştır. Değişken eğriliğe sahip formlara dokuma kumaşların uyumunun incelenmesi için bölüm 3.2.5'te açıklanan yöntemle deneyler gerçekleştirildikten sonra bölüm 3.2.6'da yer alan istatistiksel yöntemlerle testlerde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bir doğrultuda eğrilik yarıçapı azaldıkça o doğrultudaki değişken eğrilikli forma dokuma kumaşın uyum oranının arttığı görülmüştür.
In this research; the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature and some mechanical properties of woven fabrics which can maybe effect the fit behaviour of them were examined. Firstly fifteen woven fabrics were analysed and after some mechanical tests which contain fabric elongation, bending rigidity, shearing angle's change were done. The test method of fitting of woven fabrics to forms have variable curvature was explained in part 32.5 and some experiments were made with this test method. All results of tests were examined with istatistical methods. As a result when the radius of curvature on one direction was reduced, the fitting of woven fabrics to forms have variable curvature was increased in this direction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5052
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045204.pdf
  Until 2099-12-31
4.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons