Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5049
Başlık: Prematüre bebeklerde raşitizmin önlenmesi
Diğer Başlıklar: Prevention of rickets in premature infants
Yazarlar: Parıldar, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Yayın Tarihi: 1983
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Parıldar, T. (1983). Prematüre bebeklerde raşitizmin önlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Haziran 1982 - Mayıs 1983 tarihleri arasında yapılan bu araştırmada 32 haftadan önce doğan prematüre bebekler önce A ve B grubu olarak rastgele ikiye ayrılmışlardır. A grubu bebeklere kalsiyum laktat 500 mg/gün ve D3 vitamini 400 IÜ/gün, B grubuna yalnız 800 IÜ/gün, D3 vitamini verilmiş, aylık kontrollerde gerek ağırlık gerekse biyokimyasal yönlerden istatistiksel fark bulunamamıştır. Bu bebeklerin İkizleri ayrıca incelenmiş A grubundaki bebeklerin birinci ve ikinci ay sonunda ağırlık kazanımları B grubuna göre daha iyi bulunmuştur. Ancak kan kalsiyum fosfor alkalen fosfataz değerleri ve ağırlık artımı yönünden istatistiksel farklılık saptanmamıştır. Araştırmada diyete kalsiyum eklenmesi olan veya olmayan tüm bebekler 1000-1500 g. ve 1501 g. ve üstündeki bebekler diye iki gruba ayrılarak aylık ve günlük ağırlık kazanımları ve baş çevresi gelişimleri de karşılaştırılmıştır. I. ve II.ayda her iki grup arasında ağırlık kazanımı olarak istatistiksel farklılık saptanmıştır, 1501 g. ve üzerindeki doğum ağırlığı ile doğan bebeklerin daha iyi ağırlık kazandıkları ve baş çevresi büyümesinin de daha iyi olduğu görülmüştür. Araştırmamızda A ve B grubu bebeklerin biyokimyasal değerlerinde istatistiksel fark bulunmayınca toplam olguların başlangıç 30, 60, 90 ve.120. gün kan kalsiyum fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri ortalaması saptanmıştır, özellikle başlangıç fosfor ve. alkalen fosfataz düzeyleri literatürden biraz farklı bulunmuştur. Ancak, 4 aylık sürede bu değerler hemen hemen birbirlerine eşit bulunmuşlardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5049
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
174660.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.09 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons