Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5049
Title: Prematüre bebeklerde raşitizmin önlenmesi
Other Titles: Prevention of rickets in premature infants
Authors: Parıldar, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parıldar, T. (1983). Prematüre bebeklerde raşitizmin önlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Haziran 1982 - Mayıs 1983 tarihleri arasında yapılan bu araştırmada 32 haftadan önce doğan prematüre bebekler önce A ve B grubu olarak rastgele ikiye ayrılmışlardır. A grubu bebeklere kalsiyum laktat 500 mg/gün ve D3 vitamini 400 IÜ/gün, B grubuna yalnız 800 IÜ/gün, D3 vitamini verilmiş, aylık kontrollerde gerek ağırlık gerekse biyokimyasal yönlerden istatistiksel fark bulunamamıştır. Bu bebeklerin İkizleri ayrıca incelenmiş A grubundaki bebeklerin birinci ve ikinci ay sonunda ağırlık kazanımları B grubuna göre daha iyi bulunmuştur. Ancak kan kalsiyum fosfor alkalen fosfataz değerleri ve ağırlık artımı yönünden istatistiksel farklılık saptanmamıştır. Araştırmada diyete kalsiyum eklenmesi olan veya olmayan tüm bebekler 1000-1500 g. ve 1501 g. ve üstündeki bebekler diye iki gruba ayrılarak aylık ve günlük ağırlık kazanımları ve baş çevresi gelişimleri de karşılaştırılmıştır. I. ve II.ayda her iki grup arasında ağırlık kazanımı olarak istatistiksel farklılık saptanmıştır, 1501 g. ve üzerindeki doğum ağırlığı ile doğan bebeklerin daha iyi ağırlık kazandıkları ve baş çevresi büyümesinin de daha iyi olduğu görülmüştür. Araştırmamızda A ve B grubu bebeklerin biyokimyasal değerlerinde istatistiksel fark bulunmayınca toplam olguların başlangıç 30, 60, 90 ve.120. gün kan kalsiyum fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri ortalaması saptanmıştır, özellikle başlangıç fosfor ve. alkalen fosfataz düzeyleri literatürden biraz farklı bulunmuştur. Ancak, 4 aylık sürede bu değerler hemen hemen birbirlerine eşit bulunmuşlardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5049
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174660.pdf
  Until 2099-12-31
2.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons