Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5045
Title: Değişik kaynaklardan yetişen ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the quidance roles of primary education inspectors who are educated from different origins
Authors: Peker, Reşat
Tuncer, Sadi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Denetim
Control
Denetçiler
İlköğretim
Eğitim psikolojisi
Mesleki rehberlik
Rehberlik
Vocational quidance
Guidance
Education psychology
Controller
Primary education
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncer, S. (1991). Değişik kaynaklardan yetişen ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin değerlendirilmesiDeğişik kaynaklardan yetişen ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çağdaş eğitim olgusu, eğitim amaçlarının modem yaklaşımlarla gerçekleştirilmesi, eğitimde yeni biçimlenmeler ve hedeflere ulaşmada değişik tekniklerin uygulanması ile gerçekleşir. Eğitim sisteminde teftiş ve dolayısıyle değerlendirme en önemli süreçlerin başında gelmektedir. Öğrenme-öğretme süreci sonunda alman ürünün eğitim amaçlarına uygun olması gerekir. Eğitim süreci değerlendirilmezse onu kontrol edemeyiz ve izlenmeyen bir süreç de denetim altına alınamaz. Değerlendirme ve teftiş sonuçlarına göre hem sürecin çalışması, hem de ürünün kalitesi kontrol edilir. Süreçteki değişme ve yenileşmeler değerlendirme ve teftiş sonucuna göre yapılır. Okulların programlarında belirtilen amaç ve davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği, amaçlara uygun bir eğitimin yapılıp yapılmadığım belirlemek, eğitim ve öğretimin amaçlarına ulaşabilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak eğitimde teftişin amacıdır. Teftişin amaçlarından birisi de eğitim sürecini geliştirmeye yönelmesidir. Bu amacım gerçekleştirebilmek için çağdaş teftişin tanılama, değerlendirme ve geliştirme işlevlerini içermesi gerekmektedir. Bu işlevlerini yerine getirirken rehberlik hizmetlerini sunması da müfettişlerden beklenen görevdir. Çünkü, mesleki ve sosyal alanda yardım almayan, güdülenmeyen, eğitim alanındaki yendiklerden haberi olmayan, insancıl ilişkilerini geliştiremeyen ve demokratik bir ortam içinde çalışamayan öğretmenlerden başarı beklemek de sözkonusu olamaz. Bu nedenle, bu ve benzer konulan kapsayan rehberlik etkinliklerinin müfettişlerce gerçekleştirilmesi eğitim sürecinin başansım da olumlu yönde etkiler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim kurumlannı teftiş etmekle görevli ilköğretim müfettişlerinin teftişin yanısıra, inceleme-soruşturma, mesleki yardım ve rehberlik etmek de görevleri arasındadır. Yönetmelikle verilen bu görevlerin dışında birey ve çevre beklentilerinin karşılıklı etkileşimleri ilköğretim müfettişlerinin değişik roller üstlenmesini ve bunlan gerçekleştirmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Görev anlayışlan, davranış biçimleri, kişisel özellikler ve teftiş öğeleri esas alınarak yapılan rol gruplamalan ilköğretim müfettişlerinin liderlik, yöneticilik, eğiticilik, araştırma ve soruşturma, rehberlik rolleri üstlendiği görülmektedir. Çağdaş eğitim olgusu, eğitim amaçlarının modem yaklaşımlarla gerçekleştirilmesi, eğitimde yeni biçimlenmeler ve hedeflere ulaşmada değişik tekniklerin uygulanması ile gerçekleşir. Eğitim sisteminde teftiş ve dolayısıyle değerlendirme en önemli süreçlerin başında gelmektedir. Öğrenme-öğretme süreci sonunda alman ürünün eğitim amaçlarına uygun olması gerekir. Eğitim süreci değerlendirilmezse onu kontrol edemeyiz ve izlenmeyen bir süreç de denetim altına alınamaz. Değerlendirme ve teftiş sonuçlarına göre hem sürecin çalışması, hem de ürünün kalitesi kontrol edilir. Süreçteki değişme ve yenileşmeler değerlendirme ve teftiş sonucuna göre yapılır. Okulların programlarında belirtilen amaç ve davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği, amaçlara uygun bir eğitimin yapılıp yapılmadığım belirlemek, eğitim ve öğretimin amaçlarına ulaşabilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak eğitimde teftişin amacıdır. Teftişin amaçlarından birisi de eğitim sürecini geliştirmeye yönelmesidir. Bu amacım gerçekleştirebilmek için çağdaş teftişin tanılama, değerlendirme ve geliştirme işlevlerini içermesi gerekmektedir. Bu işlevlerini yerine getirirken rehberlik hizmetlerini sunması da müfettişlerden beklenen görevdir. Çünkü, mesleki ve sosyal alanda yardım almayan, güdülenmeyen, eğitim alanındaki yendiklerden haberi olmayan, insancıl ilişkilerini geliştiremeyen ve demokratik bir ortam içinde çalışamayan öğretmenlerden başarı beklemek de sözkonusu olamaz. Bu nedenle, bu ve benzer konulan kapsayan rehberlik etkinliklerinin müfettişlerce gerçekleştirilmesi eğitim sürecinin başansım da olumlu yönde etkiler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim kurumlannı teftiş etmekle görevli ilköğretim müfettişlerinin teftişin yanısıra, inceleme-soruşturma, mesleki yardım ve rehberlik etmek de görevleri arasındadır. Yönetmelikle verilen bu görevlerin dışında birey ve çevre beklentilerinin karşılıklı etkileşimleri ilköğretim müfettişlerinin değişik roller üstlenmesini ve bunlan gerçekleştirmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Görev anlayışlan, davranış biçimleri, kişisel özellikler ve teftiş öğeleri esas alınarak yapılan rol gruplamalan ilköğretim müfettişlerinin liderlik, yöneticilik, eğiticilik, araştırma ve soruşturma, rehberlik rolleri üstlendiği görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5045
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042944.pdf
  Until 2099-12-31
3.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons