Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5042
Title: Meme patolojilerinde manyetik rezonans görüntülemenin (flash 3D) tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of magnetic resonance imaging (flash 3D) in breast pathologies
Authors: Oral, Birol
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Radyoloji ve Nükleer Tıp
Manyetik rezonans görüntüleme
Meme
Meme neoplazmları
Radiology and nuclear medicine
Magnetic resonance imaging
Breast
Breast neoplasms
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oral, B. (1995). Meme patolojilerinde manyetik rezonans görüntülemenin (flash 3D) tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Meme patolojilerinde kontrastlı MRG (FLASH 3D) nin tanı değerini araştırmak Gereç ve Yöntem : Radyolojik ve/veya klinik olarak memede kitle saptanan 25 olguda prone pozisyonda, yüzeyel koil kullanılarak meme MRG incelemesi gerçekleştirildi. Çalışmada FLASH 3D sekansı kullanıldı. Kontrastsız ve kontrast sonrası 0-3. ve 3-6. 'inci dakikalarda görüntüler elde edildi. Lezyonların boyanma özellikleri ve zamanları kriter alınarak benign-malign olarak sınıflandırıldı. İkisi dışında tüm olgularda histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Radyolojik tanı ve histopatolojik sonuçlar 21 olguda uyuştu. Biyopsi yapılmayan 2 olgu ise uzun süreli takipte değişiklik olmaması üzerine benign olarak kabul edildi. Malign olduğu düşünülen bir olguda fibrokistik değişiklik (yanlış pozitif), benign olduğu düşünülen diğer bir olguda ise müsinöz karsinom (yanlış negatif) saptandı. Kontrast paterni temel alınarak yapılan değerlendirmede FLASH 3D sekansının meme kanserindeki sensitivitesi % 90, spesifisitesi % 93 olarak gerçekleşti. Kontrast tutulum zamanı kriter alındığında ise biri dışında tüm * karsinomlarda (%90), 10 fibroadenom olgusunun 6'sında (%60) ve 3 displazinin 1 'inde (%33), erken kontrast tutulumu izlendi (sensitivite % 90, spesifisite % 60). Sonuç.Kontrastlı FLASH 3D sekansının meme kitlelerinin saptanmasındaki sensitivitesi yüksektir. Bununla birlikte kontrast tutma zamanına göre yapılan değerlendirmenin malign-benign lezyonların ayırımında yararlı olmadığı saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5042
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040442.pdf
  Until 2099-12-31
4.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons