Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5019
Title: Tiroid bezinin fonksiyonel durumu ile sintigrafik satürasyon zamanının korelasyonu
Other Titles: Correlation of functional status of thyroid gland and scintigraphic saturation time
Authors: Ağır, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Radyonüklid görüntüleme
Teşhis
Teşhis-ayırıcı
Teşhis-görüntüleme
Tiroid bezi
Tiroid hastalıkları
Radionuclide imaging
Diagnosis
Diagnosis-differential
Diagnostic imaging
Thyroid gland
Thyroid diseases
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağır, H. (1995). Tiroid bezinin fonksiyonel durumu ile sintigrafik satürasyon zamanının korelasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tiroid bezinin fonksiyonel durumu ile sintigrafik satürasyon zamanı arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla, 284 kadın 46 erkek olmak üzere toplam 330 olgu çalışma kapsamına alındı. Olguların hepsinde tiroid fonksiyon testleri ve sintigrafik görüntüleme çalışmaları aynı gün içerisinde yapıldı. Tiroid fonksiyon testleri olarak in vitro testlerden olan total triiyodot ironin (tT3) ve total tiroksin (tT4) değerlerine bakıldı. Sintigrafik görüntüleme çalışması 3mCi (111 MBq) Tc-99m sodyum perteknetatın iv. enjeksiyonunda 15-20 dakika sonra, boyun ekstansiyona getirilerek, anterior pozisyonda, zoom faktörü 1.5 alınarak, Gamma kamerayla yapıldı. Hasta ile kolimatör arasındaki mesafe en aza indirilerek ve konverjans kolimatör kullanılarak 400.00055- sayımlık imajlar alındı. Her hasta için bu sayıma varana kadar geçen süre saniye cinsinden sintigrafik satürasyon zamanı olarak tesbit edildi. Tiroid fonksiyon testleri ötiroidili olan 302 ol guda sintigrafik satürasyon zamanı 337±199 sn. hiper- troidik olan 25 olguda 172+94 sn. ve hipotiroidik olan 3 olguda ise 460±340 sn. olarak hesaplandı. ötiroidili ve hipertroidili gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.001) ve sintigrafik satürasyon zamanının tiroid bezinin fonksi yonel durumu ile ilişkili güvenilir bir parametre olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5019
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040437.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons